Vereniging O.V.Z

We hebben u nodig.
Om ook in de toekomst als bewaarders en bewakers van het historische erfgoed actief te kunnen blijven, is de Oudheidkundige Vereniging Zuwent op zoek naar nieuwe leden. We zijn blij als u zich als lid aanmeldt, zodat uw en onze historie voor de toekomst behouden blijft.

Nieuwe vrijwilligers.
Voor diverse werkzaamheden zoeken wij vrijwilligers. Als u bekend bent met bijnamen in Zieuwent en Mariënvelde en de achtergronden van familie’s kent, heeft dat onze voorkeur.

Een belangrijke taak binnen onze vereniging is het archiveren van foto’s en documenten. Als u het fijn vindt om in de historie te duiken, enige kennis hebt van familieverbanden en bijnamen in Zieuwent en/of Mariënvelde, dan vragen wij u uw steentje bij te dragen aan onze werkgroep Archivering.
Heeft u belangstelling dan kunt u zich melden via onze mail: info@zuwent.nl of contact opnemen met onze secretaris: telefoon 06 27476204.

Contributie.
De contributie bedraagt vanaf 1-1-2019 € 25,- per jaar en u ontvangt gratis 3 keer per jaar ons verenigingsblad “Het Hoenderboom”. Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan onze activiteiten. Als welkomstgeschenk ontvangt u de DVD “Mo’j’s kiek’n” uitgebracht t.g.v. ons 25-jarig jubileum in 2008.

Ledenservice.
Heeft u als hobby stamboomonderzoek of genealogie? Uw lidmaatschap geeft u de mogelijkheid via ons heel voordelig gebruik te maken van CBG (Centraal Bureau voor Genealogie) diensten. Bij CBG kunt u de persoonskaarten opvragen van personen die minstens 50 jaar geleden zijn overleden. Op een persoonskaart staan alle relevante gegevens van mensen en deze kaarten zijn 100% betrouwbaar. Een verzoekje met basisinformatie van de gezochte persoon naar info@zuwent.nl is genoeg.

Lid worden.
Via de link Contact met het onderwerp “Ik wil lid worden” kunt u zich aanmelden als lid. U ontvangt dan per e-mail ons inschrijfformulier. Wij heten u alvast hartelijk welkom.

Bankrekening NL93 RABO 0160 0229 67
t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Zuwent


Wij zijn vereerd door de bijdrage van:


Bezoekadres:

(Buurt- en clubhuis ‘t Kevelder, aparte ingang)
Oudheidkundige Vereniging Zuwent
Zieuwentseweg 46a
7136 LC Zieuwent

KvK-nummer 40103928

Kevelder (google maps)