Parochie geschiedenis Zuwent

Parochiegeschiedenis van Zuwent

De eerste stichting en oprichting van de R.K.Kerk in ‘het Zieuwent’ heeft plaats gehad in het jaar 1750 en wel op een privaat eigen goed “het huis Harreveld”. Tot het jaar 1793 bleef de godsdienst op dat Huis uitgeoefend. In 1794 werd de Godsdienstoefening overgebracht naar een daar dichtbij gelegen huis van de landbouwer D. Kolkman en daar gedurende een jaar (1794) uitgeoefend.

Toen begon men aan middelen te denken om de kerk meer in het midden van de gemeente te brengen. Dit lukte en al in het jaar 1795 werd de kerk overgebracht naar een plaats nagenoeg in het midden van de gemeente. Tot op de dag van vandaag staat deze plaats bekend als ‘Op het Hoenderboom’. Hier werd gedurende 1796 en 1797 de eerste R.K. Kerk gebouwd, welke later in 1837 en 1838 werd herbouwd en vergroot. Deze kerk staat bekend als de Waterstaatskerk. De kerk stond op het Hoenderboom, ongeveer op de plaats waar nu de Rabobank staat. In de tuin van het Hoenderboom heeft op een betonnen voet nog lang een groot stalen kruisbeeld gestaan, dat herinnerde aan de plaats waar de kerk gestaan heeft. Het kruis was afkomstig van de toren.

Tijdens het bouwen van deze kerk op het Hoenderboom, werd de godsdienst gedurende twee jaren uitgeoefend in een schuur van de ‘Landman Groot Hoenderboom’. Tot de canonieke oprichting van de latere parochie Werenfridus heette de gemeente ‘Statie Zieuwent van de Hollandse Missie’.

De canonieke oprichting tot Parochie van de H. Werenfridus onder het dekenaat Groenlo geschiedde door Z.D. Hoogw. J. Zwijssen, Aartsbisschop van Utrecht op 13 februari 1855.

In januari 1898 werd de tegenwoordige kerk van architect J.W. Boerbooms uit Arnhem aanbesteed. De eerste steen werd gelegd door Pastoor Sanderink op 30 juni 1898 (bron ‘Historie van Zieuwent’). Opmerking: de steen, die zichtbaar is aan de buitenkant van de kerk – achter het hoofdaltaar – vermeldt echter de datum 24 mei 1898. Op 10 oktober 1899 consacreerde aartsbisschop H. v.d. Wetering het nieuwe kerkgebouw.

In de jaren 1865-1868 werd een bijkerk te ‘Harvelde’ gebouwd, die op 9 februari 1868 op de feestdag van de H. Agatha werd ingezegend. De kerk is ook naar deze heilige genoemd. In 1879 werden de parochiegrenzen tussen Zieuwent en Harreveld vastgesteld en in 1895 werd Harreveld een zelfstandige parochie.

In 1932 werd ‘Achter Zieuwent’ van Zieuwent afgescheiden en werd het een zelfstandige parochie toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes, sindsdien Mariënvelde genoemd.

In 1978 ontstond er een samenwerkingsverband tussen de parochies van Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde (genoemd HaZiMa), waarbij de parochies elk zelfstandig bleven, maar de pastores werden benoemd voor de drie parochies. De parochiebesturen vergaderden een aantal malen per jaar samen, om de belangen van de parochies te bespreken en op elkaar af te stemmen. Hiermee bestaat samenwerking over hetzelfde gebied als waarmee in 1750 werd begonnen.

Opmerking: In 1750 vond dus de eerste oprichting plaats van de R.K.Kerk van Zieuwent. Dat wil echter niet zeggen dat er daarvoor geen zielzorg bestond. In documenten van 1727 wordt bijvoorbeeld al vermeld dat in ‘Harvelde’ een eigen ‘Pastor Missionaris’ is in de persoon van Conradus Bernardus Schutten.