Beuke

Bibliotheek Oudheidkundige Vereniging Zuwent

Hieronder staat een deel van de lijst van boeken die in onze bibliotheeek aanwezig zijn.
Ze gaan op een of andere manier over Zieuwent en Mariënvelde.
Als service aan onze leden zijn ze gratis te leen of ter inzage op´t Kevelder.

TITELAUTEURJAARINHOUDINZIEN OF LENEN
1. Alfab. naamreg. uit dodenboek v. parochie Zieuwent 1811-1829J. Boekelder1989inzien
2. Achter-Zieuwent, Mariënvelde, een dorp in Oost Gelrediv. gastschrijvers2007Verzameling cult. hist. geschiedenislenen
3. Binnendoor en buitenom (2 exemplaren)A.Molleman A.Stortelder1998Geschiedenis nieuwe Zieuwentse kerkepadenlenen
4. Bezetting en verzet (2 ex.)H.Bennink2005Gem. L’voorde en omliggende gemeenten in 2e wereldoorloglenen
5. Doopregister uit de doopboeken v.d. statie Harreveld-Zieuwent 1749-1811 (2 ex.)B.Schutten J.Boekelder1986lenen
6. Een en ’t ander over HarreveldG.v. Wijk1979Verz. geschiedenis van Harreveldlenen
7. Fam.boek EskesG.Willemsen1993Genealogie fam. Eskesinzien
8. Fam.boek Spekschoor (Ni’js)T. en D. Tuenter e.a.?genealogieinzien
9. Franciscanen in Lichtenvoorde 1856-1981(2 exempl.)Par. bestuur Bon. /Ludger1981Geschiedenis v.d. Franciscanen in Lichtenvoordelenen
10. Gemeente Lichtenvoorde 1815-2005H.de Beukelaar2005fragmentarisch overzicht van verleden en hedenlenen
11.Genealogie v.h. geslacht WopereisA. Seesing-Wopereis e.a.1993inzien
12. Genealogie HarbersG. Harbers1987inzien
13. Geschiedenis van de enclave Groenlo LichtenvoordeTh. Thielen1966lenen
14. Geschiedenis van Zieuwent en het Ruurlose broekJ. en R. Boekelder1985-basisboek voor het boek Historie van Zieuwentinzien
15.Historie van ZieuwentJ. en R. Boekelder1987inzien
16. Harreveld doorgrond (2 exemplaren)G.Nijs en H.Manschot-Tijdink1994Hist.-archeolog. onderzoek naar een “olde haeveaete”lenen
17. Huwelijken in Zieuwent 1925-1960??trouwregisterinzien
18. Herinneringen 1932-1982A.W. en A.W.1982Fotoboek 50 jaar parochie M’veldelenen
19. Kleddeken AchterhooksH.Hulshof en A.Schaars1992dialectwoordenboekinzien
20. Kerkhistorie in het hart v.d. AchterhoekA.Vos19883 eeuwen zielzorg in de parochies H’veld-Z’went-M’veldelenen
21. Lichtenvoorde, gedenkboek 1000-jarig bestaan 945-1945J. Bakker e.a.1945lenen
22. Kunstroute Zieuwent 1996;2002;2007?1996 2002 2007foto en beschrijving kunstobjecteninzien
23. LijdensoverwegingenMevr. Krabbenborg1976125 verzen zoals ze die van haar moeder, F.Wopereis–Bokkers) leerdeinzien
24. Nederduits Geref. Kerk der stad en heerlijkheid Ligtenvoorde 1724-1774F. Boekelder1989trouwregisterinzien
25. Idemidem?ideminzien
26. Overledenen van Lichtenvoorde 1697-1812J.Ch. Wansing1994inzien
27. Parochies Lichtenvoorde Harreveld ZieuwentL.J.v.d. Heyden?parochiegeschiedenisinzien
28. Parochie O.L.V. van Lourdes Mariënveldeparochiebestuur?beschrijving kerkinterieurlenen
29. Publiciteit Oudheidk. Vereniging Zuwent 1984-1994bestuurverzameling krantenknipselsinzien
30. R.K.Doopboek Zieuwent 1872-1926??inzien
31. Ruurlo van 1900 tot BerkellandR. Greupink;Wolters e.a.2006geschiedenis v.d. gemeentelenen
32. Ten plattelandeH. Doppen1992eigen belevenissenlenen
33. Tussen hooioogst en roggebouwG. Hogenelst1992Het leven van een Haagse onderduiker tijdens de 2e wereldoorlog in de Geld. A’hoeklenen
34. Van vrijen en trouwen op ’t boerenland(fragmenten)D.J.v.d. Ven1929foto’s en beschrijving huwelijksrituelen bruidspaar Waalders-Bokkerslenen
35. Waor bu’j van?Mr. A. A. Wopereis2006terugblik op jeugd in Zieuwent 1930-1947lenen
36. Zicht op 40 jaar TSH. Spekschoor1992Geschiedenis LTS “dr. Ariëns” Lichtenvoordelenen
37. Zoeklicht op Zieuwent en MariënveldeH. Hulshof; B.Venderbosch A.Vos1995verzameling documentatie Tweede Wereldoorloginzien

Boeken over Zieuwent.

In deze lijst vindt u boeken waarin Zieuwent centraal staat. U vindt er ook boeken die handelen over de streek en/of omliggende plaatsen en ook gedeeltelijk over Zieuwent gaan. De boeken worden in een willekeurige volgorde genoemd.

 1. De historie van Zieuwent
  door Jan Boekelder en Raymond Boekelder
  ISBN 90-9001910-3
 2. Kerkgeschiedenis in het hart van de Achterhoek
  Harreveld-Zieuwent-Mariënvelde
  door Antoon Vos
  ISBN 90-9002604-5
  Uitgegeven in 1988
 3. Waor bu’j van? (Nog steeds te koop!)
  door Antoon Wopereis uitgave van en verkrijgbaar bij Oudheidkundige Vereniging Zuwent uitgegeven in 2006
  ISBN 978-90-70238-44-5
  Een indringende beschrijving van de tijdgeest in Zieuwent in de 30-er en 40-er jaren van de vorige eeuw. (Volledige beschrijving vindt u hieronder.)
 4. Bezetting en Verzet
  door Henny Bennink
  ISBN 90-70017-94-6
  De gemeente Lichtenvoorde en omliggende gemeenten in de Tweede Wereldoorlog.
 5. ‘n Kleddeken Achterhooks
  door Henk Hulshof
  ISBN 90-73667-05-04
  ‘n Verzameling woorden en uutdrukkingen uut Lechtenvoorde, Harvele, Levele, Vraogender en ‘t Zuwwent.
 6. Binnendoor & Buitenom
  door Anton Stortelder en Gerard Molleman
  uitgave van Stichting Kerkepaden Zieuwent, 1998
  ISBN 90-5011-120-3
  Een beschrijving van het tot stand komen van 11 km wandel/fietspaden in en rondom Zieuwent. Oude kerkepaden werden hersteld of opnieuw aangelegd.

“Waor bu’j van?”.
Zo luidt de typerende titel van een nieuw boek over Zieuwent.

November 2006
Beste lezer,

In het voorjaar van 2005 kwam de oudheidkundige vereniging “Zuwent” in contact met Toon Wopereis. Toon, geboren in 1930 als zoon van timmerman “Oldhoes Bennad”, was al enkele jaren bezig om zijn herinneringen voor zijn kinderen en kleinkinderen vast te leggen. De periode 1930 – 1947, zijn jeugd in Zieuwent nam daarbij een belangrijke plaats in. In 1947 verliet Toon Zieuwent en bezocht het gymnasium in Oldenzaal en vervolgens studeerde hij rechten aan de Nijmeegse universiteit. Hij bekleedde jarenlang functies bij het provinciebestuur van Noord-Holland.

Al schrijvende kwamen er zo veel herinneringen naar boven dat Toon ons gevraagd heeft of de uitgave van het manuscript een initiatief van onze vereniging zou kunnen zijn? Toon heeft het manuscript voor het boek gratis aan de vereniging ter beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat een eventueel overschot in de opbrengst ten goede zou komen aan een gezamenlijk vast te stellen project.

Bijzonder is dat Toon met dit boek de Zieuwentse moeders uit de periode van het Rijke Roomse leven wil eren. Zijn respect voor al die vrouwen die moeder werden van een groot gezin is buitengewoon groot. Aan hen heeft hij het boek opgedragen.

Het boek beschrijft op een gedetailleerde en indringende wijze zijn jeugdbelevenissen in Zieuwent. Bij het zorgvuldig weergeven van de feiten heeft hij veel hulp gehad van Bennie Venderbosch, zijn toenmalige schoolkameraad en groot kenner van de Zieuwentse leefcultuur.

Onderwerpen die in het boek uitgebreid aan bod komen zijn: het gezinsleven en hoe zijn ouders hem opvoedden; de contacten met de familie: de Wopereizen van vaders kant en de Venderboschen van moeders kant.

Het buurtleven met een beschrijving van de buren Harmes, Boerssmid, van Wijngaarden e.a. De bewaarschoolperiode met een beschrijving van de familie Toebes en de zusters en vervolgens de lagere schoolperiode met de meesters Molleman en Niënhuis.

Veel aandacht ook voor de gewoontes en gebruiken van die tijd; kerk en geloof; het aannemersleven van zijn vader; belevenissen met de buurtkinderen; de invloed van de kerk en geloof op het gezinsleven en wat dit allemaal deed met Toons ontwikkeling. Het buitenleven gekoppeld aan de jaargetijden, waarbij een groot aantal erven worden beschreven zoals Groot Holkenborg, Tillas, Kleins, Grote Vos, Grobben, Grobbat, Gollewiek en Meujen. Speciale aandacht is er ook voor de oorlogsjaren.

Naast zijn herinneringen bevat het boek een vracht aan stamboomgegevens van de diverse familietakken waarmee zijn ouders en dus ook Toon verwant waren. Het boek is geïllustreerd met een serie tekeningen van de hand van Bennie Venderbosch. In totaal omvat dit boek ruim 250 pagina’s tekst en 40 pagina’s met stamboomgegevens.

Deze uitgave sluit aan op de “Historie van Zieuwent” van Jan en Raymond Boekelder en mag in zoverre uniek genoemd worden omdat dit de eerste keer is dat een oud-Zieuwentenaar breedvoerig over zijn leven schrijft waarin heel veel mensen zich ongetwijfeld zullen herkennen. Het bestuur van de oudheidkundige vereniging “Zuwent” is er trots op dat over deze periode van de vorige eeuw een Zieuwentenaar zijn belevenissen, gedachten en gevoelens prijs geeft aan iedereen die er maar in geïnteresseerd is.

Het boek kan bij de Oudheidkundige Vereniging Zuwent besteld worden door middel van het Contactformulier dat u vindt onder het kopje “Vereniging OVZ”.
Nadat het bedrag op onze rekening NL93 RABO 01600 22 967  t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Zuwent is bijgeschreven wordt het boek aan u toegezonden.
Bij afhalen kunt u uiteraard gewoon contant betalen.

Prijs boek “Waor bu’j van?”€ 12,50
Verzendkosten€   3,50
Totaal€ 16,00