Grond aanduiding

Grondaanduiding
Vele stukken grond zijn genoemd naar hun ligging, dit kan zowel een gebied betreffen (bijv. de Hemmele) als ook de hoogteligging (bijv. kamp, brook, horst). Ook komt het voor dat ze naar een vroegere eigenaar verwijzen.

Sinds eind 2010 zijn de gegevens en kaarten van het veldnamenonderzoek in het gebied van Mariënvelde dat vroeger onder Ruurlo viel beschikbaar, ze liggen ter inzage op ons archief.

Het is prettig als u vooraf even een afspraak maakt zodat we tijd voor u kunnen reserveren om u van dienst te zijn.
Aan het veldnamenonderzoek van Zieuwent wordt momenteel gewerkt.