‘t Hoenderboom

Alle nummers van “Het Hoenderboom” zijn verkrijgbaar. De prijs per nummer bedraagt € 2,50 exclusief verzendkosten, m.u.v. de nummers 42, 43, 46 en 47, deze speciale uitgaven kosten € 10,00/stuk exclusief verzendkosten. De Hoederbooms zijn te bestellen d.m.v. door een mail te sturen naar info@zuwent.nl
Nadat het bedrag op onze rekening NL93 RABO 01600 22 967  t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Zuwent is bijgeschreven wordt de bestelling u toegezonden.

Afhalen van uw bestelling op ons archief is ook mogelijk (voor openingstijden zie: “Vereniging OVZ”) en wij ontvangen u altijd met een gratis kopje koffie en u kunt daar ook onze collectie historische documenten en ander erfgoed inzien. 

Op een apart gedeelte van onze beeldbank wordt gewerkt aan het ontsluiten van alle Hoenderbooms die langer dan een jaar geleden zijn uitgegeven. Binnen deze website kunt u zoeken naar bepaalde trefwoorden. Deze kunt u vinden via deze link.