Bidprentjes

De lijst van bidprentjes wordt regelmatig aangevuld. Van deze bidprentjes hebben we vaak ook een papieren exemplaar in ons archief. Tegen vergoeding van kosten maken we desgewenst een digitale kopie van het origineel voor u. De bidprentjes zijn betrouwbaar materiaal voor genealogie, stamboomonderzoek of het maken van een parenteel.

Aanvullend op gegevens die hier al in de lijst bidprentjes staan vermeld, kunnen leden gebruik maken van onze service om alle “burgerlijke stand” gegevens van personen op te vragen bij het CBG (Centraal Bureau voor Genealogie)

Daarnaast heeft Willy Ribbers uit Lichtenvoorde zich toegelegd op het verzamelen van bidprentjes. Op zijn website staan duizenden bidprentjes. De website beschikt over een goede zoekfunctie, zodat u gemakkelijk kunt zoeken en selecteren. Klik hier om naar de webstie van Willy Ribbers te gaan

Lijst van Bidprentjes.

Publicatie deel A van “OVERLEDENEN VAN LICHTENVOORDE”
Het betreft een publicatie uit 1994 van het “Oostgelders tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek”.
Deel A beslaat de periode 1697-1772. Tevens is dit deel voorzien van een inleiding die o.a. beschrijft dat Ambt Lichtenvoorde in 1617 wordt afgescheiden van de Heerlijkheid Borculo en een zelfstandige Heerlijkheid wordt. De overledenen van Ambt Lichtenvoorde werden echter nog steeds in Grol begraven, pas vanaf 1697 werden de overledenen in Lichtenvoorde begraven. Lees meer hierover in de Inleiding onder de link “Inleiding en Indexen”.
De Indexen zijn alfabetisch gerangschikt op familienamen. Achter de familienaam staan één of meer viercijferige nummers, deze verwijzen haar het betreffende nummer in het register. Om praktische en technische redenen is het register opgedeeld in 4 delen. Ieder deel heeft zijn eigen link. De nummering bij de links hieronder spreekt voor zichzelf.