Jaarverslag 2013

Afdrukken
PDF

Jaarverslag 2013 secretariaat Oudheidkundige Vereniging Zuwent (OVZ).

Verenigingsactiviteiten in 2013.

Bestuursvergaderingen en andere bestuurswerkzaamheden.

In 2013 zijn we als bestuur 11 keer ter vergadering bijeen geweest en waren we wekelijks op woensdag voor bezoekers en om daar te werken aanwezig in "Buurt- en clubhuis 't Kevelder".

Jaarvergadering 2013.

Onze jaarvergadering vond plaats op woensdag 28 maart 2013 in “Buurt en Clubhuis ’t Kevelder”. Na de pauze verzorgde Lucia Beerten een lezing met het thema ‘Van vlascultuur tot webwinkel’. Hieraan was ook een kleine tentoonstelling gekoppeld. Bij deze lezing die ook elders is gegeven hebben Wilhelmien Kolkman en Fiene Kolkman vanaf november 2013 hun bijdrage geleverd door het inrichten van de tentoonstelling.

Overige activiteiten in 2013:

 • Uitgave 3 nummers (HB 79, 80 en 81) van ons tijdschrift “Het Hoenderboom”.
 • Elke woensdag is gewerkt aan het ordenen en digitaliseren van ons archief waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Het Kevelder is een gezellig ontmoetingspunt geworden en vraagbaak voor vele leden en niet leden. OVZ blijft bezig met het scannen van foto’s, het inboeken van bidprentjes
  allerlei andere digitaliseringactiviteiten om het Zuwentse erfgoed voor de toekomst vast te leggen.
 • Onze voorzitter Harry Spekschoor is namens onze vereniging nog steeds lid van de gemeentelijke monumentencommissie.
 • Op zaterdag 25 mei 2013 was de jaarlijkse excursie, dit keer naar Rijnwaarden.
 • We verzorgden presentaties en lezingen voor families en groepen o.a.:
  20 okt. presentatie voor pastoraatgroep Zieuwent in Bonifatiuskerk Lichtenvoorde;
  28 nov. lezing en tentoonstelling voor historische vereniging De Elf Marken Gorssel;
  12 dec. lezing en tentoonstelling voor de historische vereniging Old Reurle;
  13 december verzorgden we voor de personeelsvereniging van de gemeente Oost Gelre een presentatie in de kerk en een historische avondwandeling in en rond Zieuwent.
 • Medewerking werd verleend aan de realisatie van een plaquette waarop oorlogsslachtoffer Arnold ten Dam herdacht wordt. Het gedenkteken heeft een plek gekregen in het Gedenkpark van het Dorpscentrum Zieuwent.
 • Op zondag 1 dec. 2013 werd voor de eerste keer een Midwinterhoornwandeling in Zieuwent georganiseerd waaraan ruim 250 wandelaars deelnamen.
 • We hebben de collectie historische kleding en objecten kunnen aanvullen met schenkingen en giften die gebruikt worden voor het geven van presentaties en lezingen. Het archief is aangevuld met historische documenten, foto’s, objecten en andere schenkingen van leden en anderen, die het waard zijn om te bewaren.
 • Woensdag 25 april 2013 hebben de leerlingen van groep 8 van de St. Jozefschool Zieuwent in het kader van het WO II project de route langs een zevental locaties gefietst, Frans Krabbenborg (Lankveld), Bennie Venderbosch en Frans Krabbenborg (Boekeldersnieder) hebben een gastles       verzorgd over hun oorlogservaringen.
 • Op 14 september heeft onze vereniging met een tentoonstelling van kerkschatten in de sacristie van de Werenfriduskerk een bijdrage geleverd aan de Open Monumentendag in de gemeente Oost Gelre.
 • Onze vereniging leverde samen met een aantal andere Zieuwentse instanties sinds november 2013 haar bijdrage aan het project ‘Het Verhaal van Zieuwent’, eenlandschapsbiografie over Zieuwent, waarvan een exemplaar in ons archief aanwezig is en voor iedereen beschikbaar is om in te zien. Een initiatief van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp in samenwerking met Zieuwents Belang.

Afhaaladres:

Bezoekadres: (Buurt- en clubhuis 't Kevelder, aparte ingang)
Oudheidkundige Vereniging Zuwent
Zieuwentseweg 46a
7136 LC Zieuwent.

Kevelder700
Kevelder (google maps)

We zijn elke 1e woensdag van de maand aanwezig van 10:00 - 12:00 en op afspraak