Vereniging OVZ

Secretariaat: Lucia Beerten

Mobiel: 06 53 12 17 36
Gegevens: Voor uw Opmerking/Vraag/Bestelling
vul onderstaand formulier in en we helpen
U zo snel mogelijk.

Bestellingen:
Rabobank rekening NL93 RABO 01600 22 967
t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Zuwent
E-Mail