Stamboom IJzereef

wapen_IJzereef

Isrif

Parenteel v. Petrus (Peter) Isenreve. ten [IJzereef]

“De naam IJzereef (Isereef) kan ontstaan zijn toen een familie Iseren (uit Zutphen) zich in het Zieuwent ging vestigen of er bezittingen verkreeg in de vorm van een smalle strook grond die men “reef” noemde. Reef kan ook een verschrijving zijn van rees, reis; immers Isenreyse kwam ook voor. De naam Iseren kan van de voornaam Ies, Yse afgeleid zijn. Conradus van Iseren was in het jaar 1321 schepen te Zutphen. In 1460 woonde Willem ten Ysenreyse in het Zieuwent en zijn zoon Herman betaalde rond 1516 thins van het goed Winckelreyse. De Iserens uit Zutphen waren in de 15e eeuw welgestelde burgers en hadden ook bezittingen buiten de stad. Zo was Johan Iseren in 1457 rentmeester van de Joffer van Wisch en Herman Iseren rentmeester van het oude gasthuis. Andries Yseren, Zutphens burger, ontving van de Hertog veel geld voor “rijshout”. Mogelijk haalde hij het rijshout uit het Ruurlose Broek of Zieuwent. Een acte daterende uit 1651 vermeldt: “eenen Moller ende eenen Iseren, wonende op die oude Saelweer”. Het betrof hier boetes die opgelegde werden in het Ruurlose Broek. De Iserens kwamen dus ook onder Ruurlo voor. Het goed Isereef in Zieuwent was in 1647 in handen van burgemeester Marquerinck van Borculo. Hij was gehuwd met Theodora Lomans en na zijn overlijden huwde zij Willem Isenreve. Peter ten Isenreef, de ook een erf in het Zieuwent had, bezat een bouwland dat tiendbaar was aan de armen te Groll. Eind 1600 kwamen de Isereefs veel voor als voerlui, die de materialen van Zutphen haalden voor de bouw van de Ned. Hervormde Kerk te Lichtenvoorde. Begin 1700 werd het huis van Berent Groot Isereve door een stormwind totaal vernield. (1460 – Ysenreyse, 1584 – Isenroff, 1624 – kleine Isereve / grote Isereve, 1647 – Iesenreef

Generatie 1

Ia. Petrus (Peter) Isenreve. ten [2703], geb. 1618 te Zieuwent, overl. 1673 te Zieuwent, 55 jr. oud. Op het erve “ten Isenreve”, boerschop Suwent(Zieuwent), Schoutambt Lichtenvoorde, onder Groenlo. Genoemd in de Monsterollen van Suwent in 1633 en het Verpondingsregister van 1660. De naam Isenreve wordt ook geschreven als Isenrreeff of Isereeuw.

Uit een onbekende verbintenis:

1. Willem Isenreve. ten [2704] volgt IIa.

2. Joannes (Jan) Isenreve. ten [2705], geb. 1663 te Zieuwent.

Generatie 2

IIa. Willem Isenreve. ten [2704], geb. 1661 te Zieuwent, tr.(B) met Fenne A Henrici [2706]. In het register op de 1000 penning vermeld en wonend op het erve “Groot Isenreve” boerschop Suwent.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Jan IJzereve [2707] volgt IIIa.

2. Anthonius (Toon) IJzenreve [2709] volgt IIIb.

3. Reinierus (Rein) IJzenreve [2715] volgt IIIc.

4. Bernardus IJzereve [2718] volgt IIId.

Generatie 3

IIIa. Joannes Jan IJzereve [2707], geb. 1715 te Zieuwent, overl. 1765 te Zieuwent, 50 jr. oud, tr.(B) 1740 op 25-jarige lftd. te Zieuwent/Lichtenvoorde met Margaretha of Greete Spekschoor [2708], geb. te Zieuwent/Mari”_envelde, overl. te Zieuwent.

Uit dit huwelijk:

1. Hermanus IJzereef [2721] volgt IVa.

2. Reinierus of Reinder IJzereef [2728] volgt IVb.

3. Bernardus IJzereef [2730] volgt IVc.

4. Henricus IJzereef [2733], ged. 7 Mei 1750 te Zieuwent.

5. Johannes Wilhelmus IJzereef [2734], ged. 27 Aug 1752 te Zieuwent.

6. Diederick of Derck IJzereef [2735], ged. 28 Sep 1754 te Zieuwent, overl. 28 Sep 1754 te Zieuwent, 0 jr. oud.

7. Theodorus (Theo) IJzereef [2737] volgt IVd.

8. Aleida IJzereef [2736], ged. 29 Apr 1757 te Zieuwent.

IIIb. Anthonius (Toon) IJzenreve [2709], geb. 1723 te Zieuwent, tr.(B) 1752 op 29-jarige lftd. te Lichtenvoorde met Janna Goormans [2710].

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Henricus IJzenreve [2711], ged. 3 Feb 1754 te Zieuwent.

2. Hermannus IJzenreve [2712], ged. 3 Jan 1758 te Zieuwent.

3. Gerhardus Johannus IJzenreve [2713], ged. 13 Sep 1760 te Zieuwent.

4. Egbertus IJzenreve [2714], ged. 23 Dec 1769 te Zieuwent.

IIIc. Reinierus (Rein) IJzenreve [2715], geb. 1725 te Zieuwent, tr.(B) met Hermina Plaat. ter [2716].

Uit dit huwelijk:

1. Antonius (Toon) IJzereeuw [2717], ged. 18 Jan 1761 te Zieuwent.

IIId. Bernardus IJzereve [2718], geb. 1728 te Zieuwent, tr.(B) met Aleidis Aagten [2719].

Uit dit huwelijk:

1. Cathernina IJzereeuw [2720], ged. 20 Mrt 1769 te Zieuwent.

Generatie 4

IVa. Hermanus IJzereef [2721], ged. 8 Jun 1742 te Zieuwent, tr.(B) 1770 op 27-jarige lftd. te Zieuwent met Aleida Dorshorst of   Dorst [2722].

Uit dit huwelijk:

1. Anthonius(Toone) IJzereef [2725] volgt Va.

2. Johannes IJzereef [2724], ged. 29 Nov 1774 te Zieuwent.

3. Hermanus IJzereef [2723], ged. 5 Jul 1779 te Zieuwent.

IVb. Reinierus of Reinder IJzereef [2728], ged. 18 Dec 1744 te Ziewent, overl. 1819 te Zieuwent, 74 jr. oud, tr.(B) 1780 op 35-jarige lftd. te Groenlo met Anna Kettering [2729]. Genoemd in her Registre Civique,canton Ligtenvoorde et dependance Zieuwent van 1811(Register van naamaanneming) onder de naam Renand IJsereeuw.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk of Derk IJzereef [2751], geb. 1781 te Zieuwent, tr.(B) 6 Jun 1811 op 30-jarige lftd. te Lichtenvoorde met Engel Alberts (Op Stegers) [2752], geb. te Zieuwent.

2. Eijmert of Eymbert IJzereef [2749] volgt Vb.

3. Antony IJzereef [2753], geb. 1792 te Zieuwent.

4. Johannes Wilhelmus IJzereef [2754], geb. 1795 te Zieuwent.

IVc. Bernardus IJzereef [2730], ged. 1747 te Groenlo, tr.(B) met Uultjen Aagten. van [2731].

Uit dit huwelijk:

1. Antonia IJzereef [2732], ged. 9 Sep 1778 te Zieuwent.

IVd. Theodorus (Theo) IJzereef [2737], ged. 3 Jan 1756 te Zieuwent, tr.(B) 1794 op 37-jarige lftd. te Zieuwent met Hendrina Molder. te [2738].

Uit dit huwelijk:

1. Johanna IJzereef [2739], ged. 4 Apr 1795 te Zieuwent.

2. Gerhardus Johannes I IJzereef [2741], ged. 17 Mrt 1798 te Zieuwent, overl. 18 Apr 1798 te Zieuwent, 0 jr. oud.

3. Gertrudis IJzereef [2740], ged. 31 Jan 1799 te Zieuwent.

4. Gerhardus Johannes II IJzereef [2742], ged. 6 Apr 1799 te Zieuwent, overl. 12 Nov 1802 te Zieuwent, 3 jr. oud.

5. Anna IJzereef [2743], ged. 10 Mrt 1801 te Zieuwent.

6. Johanna IJzereef [2744], ged. 7 Aug 1802 te Ziewent.

7. Gerhardus Johannes III IJzereef [2745], ged. 13 Aug 1803 te Zieuwent, overl. 1 Jun 1807 te Zieuwent, 3 jr. oud.

8. Gerhardus Johannes IV IJzereef [2746], ged. 10 Jun 1807 te Zieuwent.

9. Eimert IJzereef [2747], ged. 10 Jun 1807 te Ziewent.

10. Johanna IJzereef [2748], ged. 21 Jun 1810 te Ziewent.

Generatie 5

Va. Anthonius(Toone) IJzereef [2725], ged. 15 Okt 1771 te Zieuwent, overl. 10 Jan 1840 te Zieuwent, 68 jr. oud, tr.(B) 6 Mei 1803 op 31-jarige lftd. te Lichtenvoorde met Johanna (Janna) Boekelder [2726].

Uit dit huwelijk:

1. Anthony IJzereef [2727], geb. 10 Feb 1804 te Zieuwent.

Vb. Eijmert of Eymbert IJzereef [2749], geb. 1788 te Zieuwent, overl. 10 Okt 1861 te Lichtenvoorde, 73 jr. oud, tr.(B) 1818 op 30-jarige lftd. te Ziewent met de 28-jarige Hendrina Stortelder [2750], geb. 1790 te Zieuwent, overl. 1872 te Lichtenvoorde, 82 jr. oud. Landbouwer wonend in wijk E nr.121 A. boerschop Zieuwent onder Lichtenvoorde Vermeld in Registre Civique, kanton Ligtenvoorde et dependance Zieuwent met de naam Embert IJzereeuw. Verder genoemd in het register van de landstorm van 1840 als Eymert IJzereef

Uit dit huwelijk:

1. Anna IJzereef [2755], geb. 17 Okt 1819 te Zieuwent.

2. Reinierus IJzereef [89] volgt VIa.

Generatie 6

VIa. Reinierus IJzereef [89], geb. 21 Sep 1820 te Zieuwent, overl. 28 Jun 1856 te Beltrum, 35 jr. oud, tr.(B) 10 Mei 1851 op 30-jarige lftd. te Beltrum met de 28-jarige Hendrina Hegemann [88], geb. 30 Nov 1822 te Lochum(?) Prui�en, overl. 30 Nov 1869 te Beltrum (Eibergen), 47 jr. oud. Molenaar te Beltrum in de marke Avest.

Uit dit huwelijk:

1. Anthonia Hendrica IJzereef [349], geb. 1852 te Beltrum, overl. 1907 te Beltrum, 55 jr. oud, tr.(B) met Anthonij Zeemann [350], overl. te Beltrum.

2. WIlhelm[us] IJzereef [90] volgt VIIa.

3. Hendricus Reinierus IJzereef [351], geb. 1855 te Beltrum, overl. 1897 te Denekamp, 42 jr. oud.

Hendrina Hegemann huwt op 12-03-1857  te Beltrum met de 46 jarige Hendricus Porskamp te Beltrum

Uit dit huwelijk:

4. Aleijda Porskamp. geboren 1858 en overl in 1899 te Beltrum

5. Anthonius (Antoon) Reinierus Porskamp. geb te Beltrum 20 september 1876 en overl. aldaar 5 januari 1976..

7. Johanna Hendrica Porskamp. volgt onder VIIb.

Pasfoto_Wilhelm_IJzereef

Wilhelm IJzereef (1854-1931)

Generatie 7

VIIa. WIlhelm[us] IJzereef [90], geb. 8 Apr 1854 te Beltrum, overl. 4 Apr 1931 te Borne, 76 jr. oud, Mulder op Singgraven, tr.(B) 29 Mei 1879 op 25-jarige lftd. te Denekamp met de 32-jarige Grada Mentink [91], geb. 29 Aug 1846 te Eibergen, overl. 1921 te Borne, 74 jr. oud, dr. van Antonius Mentink [2907] en Hermina Schurink [2908]. Stoomhoutzager resp. op de wateren zaagmolen Singraven te Denekamp en in 1891 stichtte hij een eigen Stoom- en windhoutzaagmolen te Borne Bornebroeksestraat/spoorlijn Hengelo-Almelo. Hiervoor kocht hij de z.g. “Dikkersmolen” op, een windkoren molen die tot wind-, en later stoomhoutzaagmolen om liet bouwen.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Anthonius IJzereef [340] volgt VIIIa.

2. Anthonius Wilhelmus IJzereef [342], geb. 1881 te Denekamp [Singraven], overl. 1923 te Louisiana USA, 42 jr. oud.

3. Wilhelmus Reinierus IJzereef [343], geb. 1882 te Denekamp[Singraven], overl. 20 Sep 1920 te Hengelo, 38 jr. oud, Stoomhoutzager.

4. Maria Hendrina IJzereef [60] volgt VIIIb.

5. Hendrina Wilhelmina IJzereef [344] volgt VIIIc.

6. Maria Geertruida IJzereef [2010], geb. 1885 te Denekamp (Singraven, overl. 1886 te Denekamp, 1 jr. oud.

7. Fransiscus Wilhelmus IJzereef [2011], geb. 1885 te Denekamp(Singraven, overl. 1891 te Denekamp, 6 jr. oud.

8. Hendrika Wilhelmina IJzereef [2012], geb. 1886 te Denekamp(Singraven), overl. 1889 te Denekamp, 3 jr. oud.

9. Johanna Maria IJzereef [2013], geb. 1892 te Denekamp(Singraven), overl. 1909 te Borne, 17 jr. oud.

Fam
  • Familiefoto met zittend Wilhelm IJzereef en Grada Mentink en hun 5 kinderen
Fam_Aalders_Porskamp
  • Arnoldus J.A. Aalders (1874-1955) en Johanna Hendrica Porskamp (1863-1937) tussen hun zitten Joh.A.Aalders (R.K.Priester en pastoor te Arnhem, Giesbeek en Saasveld) en Marie Hommelink-Aalders

VIIb. Johanna Hendrica Porskamp. Geboren te Beltrum op 28 april 1863 en overleden aldaar op 15 november 1937. tr. met  Arnoldus Johannus Antonius Aalders, geb te Groenlo 19 september  1874 en overleden te Beltrum 15 maart 1955. Johanna was  lid van de derde orde van St. Fransiscus.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Antoinus Aalders. R.K. Priester en pastoor te Giesbeek, Arnhem en Saasveld.

2. Maria Antonia Gerarda (Marie) Aalders. Geb. te Beltrum 1904 en overl. aldaar in 1995. Marie tr.met Johannes Bernardus Hommelink geb te Beltrum in 1904 en overleden aldaar te Beltrum.

Interieur_stoomhoutzagerijerij
  • Interieur Stoomhoutzaagmolen te Borne
Hendrik_IJzereef
  • Hendrik A. IJzereef (1880-1952)

Generatie 8

VIIIa. Hendrikus Anthonius IJzereef [340], geb. 20 Feb 1880 te Denekamp[Singraven], overl. 24 Apr 1952 te Borne, 72 jr. oud, tr.(B) 27 Okt 1915 op 35-jarige lftd. te Denekamp met de 29-jarige Wilhelmina Maria Berg. Van den [341], geb. 7 Mrt 1886 te Hellendoorn, overl. 22 Dec 1960 te Borne, 74 jr. oud. Houthandelaar,houtzager en koopman te Borne.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Johannes Hermanus IJzereef [2952] volgt IXa.

2. Antonia Gerharda Maria IJzereef [2954] volgt IXb.

3. Gerhardus Johannes Maria IJzereef [2956], geb. 16 Okt 1918 te Borne, overl. 1 Feb 1941 te Bilthoven, 22 jr. oud, Novice Paters Oblaten.

4. Johanna Hermina Maria IJzereef [2957] volgt IXc.

5. Maria Hendrina IJzereef [2959], geb. 6 Apr 1921 te Borne, Verpleegkundige, tr.(B) 24 Apr 1969 op 48-jarige lftd. te Arnhem met de 46-jarige Adrianus Willebrordus Boldrik van [2960], geb. 7 Nov 1922 te Heteren, overl. 17 Nov 1993 te Boxtel, 71 jr. oud, landbouwer.

6. Johannes Hermanus Maria IJzereef [2961] volgt IXd.

7. Hendrikus Antonius Maria IJzereef [2963], geb. 4 Jan 1928 te Borne, RK Priester en Missionaris.

VIIIb. Maria Hendrina IJzereef [60], geb. 18 Mei 1883 te Denekamp [Singraven], overl. 16 Feb 1967 te Stad Delden, 83 jr. oud, tr.(B) 5 Nov 1908 op 25-jarige lftd. met de 32-jarige Gerhardus HJzn Vrielink [59], geb. 15 Jan 1876 te Stad Delden, overl. 22 Mei 1966 te Stad Delden, 90 jr. oud, koopman/winkelier, zn. van Henricus Jo[h]annus Vrielink [57] en Albertha Johanna Langen. Van [58]. Geboren bij de Watermolen Singraven te Denekamp;  Huwelijksoorkonde 1908 en testament 1944: in Huisarchief

ECHTGN: Koopman/winkelier te Stad Delden oprichter van Warenhuis G.Vrielink & Zonen voorheen Fa. G.Vrielink HJzn Inv. archief Erven G.Vrielink HJzn incl. testament 1944 opgenomen in het huisarchief Vrielink te Zwolle.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Johannus Wilhelmus Vrielink [61] volgt IXe.

2. Wilhelmus Albertus Gerhardus Vrielink [217], geb. 19 Jul 1911 te Stad Delden, overl. 29 Okt 1998, 87 jr. oud, winkelier, tr.(B) met Anna Geertruida Spekhorst [218], geb. 1914 te Hengelo (Ov.).

3. Johannes Vrielink [219], geb. 15 Jan 1915 te Stad Delden, overl. 15 Mrt 1916 te Stad Delden, 1 jr. oud.

4. Johanna Alberta Gerarda Vrielink [220] volgt IXf.

VIIIc. Hendrina Wilhelmina IJzereef [344], geb. 1884 te Denekamp [Singraven], overl. 1939 te Borne, 55 jr. oud, tr.(B) met Johannus Gerhardus Reuvekamp [345], geb. 10 Sep 1891 te Zwolle [Spoolde], overl. 3 Okt 1967 te Stad Delden, 76 jr. oud, landbouwer te Borne. Zoon van Hendrikus Bernardus Reuvekamp geb. 1855 te Mastenbroek(Zwolle) en overl. 1942 te Spoolde(Zwolle) en Theodora van der Kolk. geb.1857 te Oldeneel en overl. te Zwolle 1996.

Uit dit huwelijk:

1. Theodora Johanna Maria Reuvekamp [2951], geb. 28 Mei 1921 te Borne, overl. 23 Jun 1979 te Stad Delden, 58 jr. oud.

Generatie 9

IXa. Wilhelmus Johannes Hermanus IJzereef [2952], geb. 26 Jul 1916 te Borne, Landmeetkundige Rijkswaterst., tr.(B) 6  Dec 1946 op 30-jarige lftd. te Borne met de 25-jarige Anna Cecilia Roling [2953], geb. 22 Apr 1921 te Borne, lerares.

Uit dit huwelijk:

1. Gerard Frans IJzereef [2964] volgt Xa.

2. Hendrikus Antonius IJzereef [2966], geb. 10 Mrt 1952 te Wansum.

3. Theodora Wilhelmina IJzereef [2967] volgt Xb.

4. Wilhelmus Theodorus IJzereef [2968], geb. 13 Jan 1955 te Almelo, Historicus, tr.(B) 7 Okt 1986 op 31-jarige lftd. te Vries (Drenthe) met de 48-jarige Johanna Welzen. van [2969], geb. 3 Nov 1937 te Gouda, kunstschilderes.

5. Johannes Jozef IJzereef [2970] volgt Xc.

6. Anna Maria IJzereef [2971], geb. 9 Jun 1965 te Pijnacker, overl. 11 Aug 1965 te Delft, 0 jr. oud.

IXb. Antonia Gerharda Maria IJzereef [2954], geb. 26 Aug 1917 te Borne, Verpleegkundige, tr.(B) 22 Aug 1947 op 29-jarige lftd. te Borne met de 29-jarige Hendrik Maria Hehenkamp [2955], geb. 1 Dec 1917 te Thepoe (Java).

Uit dit huwelijk:

1. Alphonsus Hendricus Maria Hehenkamp [2972] volgt Xd.

2. Wilhelmina Maria Josephina Hehenkamp [2973] volgt Xe.

3. Hendricus Anthonius Maria Hehenkamp [2975] volgt Xf.

4. Marianne Apolonia Bernardina Hehenkamp [2977], geb. 8 Okt 1958 te Curacao.

IXc. Johanna Hermina Maria IJzereef [2957], geb. 9 Jan 1920 te Borne, tr.(B) 24 Apr 1946 op 26-jarige lftd. te Borne met de 28-jarige Bernard Willem Tusscher ten [2958], geb. 14 Sep 1917 te Borne, Typograaf/drukker.

Uit dit huwelijk:

1. Aleida Wilhelmina Maria Tusscher ten [2978] volgt Xg.

2. Hendrikus Wilhelmus Maria Tusscher ten [2980] volgt Xh.

3. Wilhelmina Aleida Maria Tusscher ten [2982] volgt Xi.

4. Josephina Rosaria Maria Tusscher ten [2984] volgt Xj.

5. Willem Bernard maria Tusscher ten [2986] volgt Xk.

6. Bernard Willem Maria Tusscher ten [2987], geb. 31 Okt 1955 te Hengelo, Typograaf.

7. Anthonius Gerhardus Maria Tusscher ten [2988] volgt Xl.

8. Maria Alice Rosario Tusscher ten [2990] volgt Xm.

9. Gezina Bernadina Maria Tusscher ten [2992], geb. 14 Mei 1961 te Borne, tr.(B) met Odilia Geetruida Wit de [3003], geb. 8 Jun 1959 te Hengelo.

IXd. Johannes Hermanus Maria IJzereef [2961], geb. 26 Jan 1923 te Borne, Bedrijfsleider, tr.(B) 31 Mei 1955 op 32-jarige lftd. te Raalte met de 30-jarige Maria Aleida Elizabeth Thoben [2962], geb. 19 Nov 1924 te Raalte, lerares.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Willemina Augusta IJzereef [2993] volgt Xn.

2. Augustinus Hendrikus Maria IJzereef [2994] volgt Xo.

3. Willemina Augusta Maria IJzereef [2996], geb. 23 Dec 1961 te Borne, docent.

4. Hendrikus Johannes Maria IJzereef [2997] volgt Xp.

IXe. Hendrikus Johannus Wilhelmus Vrielink [61], geb. 31 Aug 1909 te Stad Delden, overl. 12 Jan 1987 te Stad Delden, 77 jr. oud, koopman/winkelier, tr.(B) 4 Jan 1944 op 34-jarige lftd. te Utrecht met de 29-jarige Elizabeth Bernarda [Beb] Berendsen [62], geb. 18 Jan 1914 te Utrecht, dr. van Engelbertus Bernardus Berendsen [94] en Wilhelmina Engelberts [95]. Koopman/winkelier te Stad Delden: Fa. Hein J.W. Vrielink/Warenhuis Lid Algemeen bestuur Ziekenfonds Het archief van H.J.W.Vrielink incl. testament van 1973 is opgenomen in het huisarchief Vrielink te Zwolle.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina Gemma Maria Vrielink [222] volgt Xq.

2. Gerhardus Engelbertus Paulus Vrielink [63] volgt Xr.

3. Hendrina Wendelina Maria Vrielink [224] volgt Xs.

IXf. Johanna Alberta Gerarda Vrielink [220], geb. 20 Aug 1917 te Stad Delden, tr.(B) 1942 op 24-jarige lftd. te Stad Delden met de 30-jarige Johannus Hendrikus Fransiscus Kemperink [221], geb. 1912 te Saasveld, overl. 1986 te Hengelo(Ov.), 74 jr. oud, Drs Duitsgram. docent.

ECHTGN: Dirigent RK.Kerkkoor en Mannenkoor Delden

Uit dit huwelijk:

1. Johannus Gerhardus Hendrikus Kemperink [2623], geb. 1945 te Stad Delden.

2. Mieke Kemperink [2624], geb. 1951 te Heemskerk.

Generatie 10

Xa. Gerard Frans IJzereef [2964], geb. 14 Sep 1949 te Batavia, Archeoloog, tr.(B) 2 Apr 1975 op 25-jarige lftd. te Bloemendaal met de 26-jarige Laetitia Rovika Maria Wald [2965], geb. 2 Jul 1948 te ‘s-Gravenhage, Organisatiedeskundige.

Uit dit huwelijk:

1. Jeroen Pieter IJzereef [2998], geb. 3 Apr 1978 te Haarlem.

2. Jasper Willem IJzereef [2999], geb. 31 Jul 1980 te Amersfoort.

Xb. Theodora Wilhelmina IJzereef [2967], geb. 13 Mrt 1953 te Hasselt, Ambtenaar.

Xc. Johannes Jozef IJzereef [2970], geb. 29 Mrt 1957 te Almelo, Organisatiedeskundige, tr.(B) met Birgitte Josefa Kleij van der [3002], geb. 4 Mrt 1958 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Michiel Sebastiaan IJzereef [3006], geb. 17 Sep 1991 te Maarssen.

2. Thomas Willem Jacobus IJzereef [3007], geb. 13 Jun 1993 te Maarssen.

Xd. Alphonsus Hendricus Maria Hehenkamp [2972], geb. 27 Jan 1949 te Utrecht, Onderwijzer, tr.(B) met Toos Irene Bruin de [3001], geb. 22 Nov 1952 te Zoetermeer.

Uit dit huwelijk:

1. Lenore Hehenkamp [3008], geb. 2 Sep 1984 te Haarlem.

2. Jurrian Maurice Hehenkamp [3009], geb. 3 Okt 1986 te Haarlem.

3. Valentijn Gerard Hehenkamp [3010], geb. 21 Mei 1989 te Haarlem.

Xe. Wilhelmina Maria Josephina Hehenkamp [2973], geb. 25 Dec 1950 te Badhoevedorp, tr.(B) 11 Mei 1989 op 38-jarige lftd. te Epe met de 33-jarige Jaap Meijer [2974], geb. 15 Mei 1955 te Amerongen.

Uit dit huwelijk:

1. Amanda Meijer [3012], geb. 27 Dec 1989 te Apeldoorn.

Wilhelmina Maria Josephina Hehenkamp [2973], tr. eerder (B) 1973  op 22-jarige lftd. te Amstelveen met Hans Wit de [3000].

Uit dit huwelijk:

1. Daniel Hendrik Wit de [3011], geb. 19 Sep 1979 te Boxtel.

Xf. Hendricus Anthonius Maria Hehenkamp [2975], geb. 19 Jun 1952 te Badhoevedorp, overl. 20 Mrt 1999 te Ewijk, 46 jr. oud, Keramist, tr.(B) 28 Sep 1998 op 46-jarige lftd. te Beuningen met de 44-jarige Beatrix Jacoba Maria Knaap van der [2976], geb. 13 Mrt 1954 te De Kwakel.

Uit dit huwelijk:

1. Sander Hehenkamp [3013], geb. 24 Jun 1981 te Nijmegen.

2. Auke Hehenkamp [3014], geb. 18 Jul 1983 te Nijmegen.

3. Kyra Hehenkamp [3015], geb. 16 Mrt 1992 te Haarlem.

Xg. Aleida Wilhelmina Maria Tusscher ten [2978], geb. 26 Sep 1947 te Borne, Bilbliothecaresse, tr.(B) 3 Dec 1971 op 24-jarige lftd. te Borne met de 23-jarige Jacques Johan Berfelo [2979], geb. 18 Jan 1948 te Borne, leraar.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaan Donald Berfelo [3016], geb. 28 Sep 1979 te Jakarta (Indonesie).

2. Nila Johanna Berfelo [3017], geb. 3 Jan 1982 te Bogor (Indonesie).

Xh. Hendrikus Wilhelmus Maria Tusscher ten [2980], geb. 5 Aug 1949 te Borne, leraar, tr.(B) 21 Dec 1979 op 30-jarige lftd. te Goor met de 26-jarige Margaretha Johanna Hettinga [2981], geb. 29 Mrt 1953 te Emmen.

Uit dit huwelijk:

1. Loes Tusscher ten [3018], geb. 25 Mrt 1981 te Albergen.

2. Bram Tusscher ten [3019], geb. 6 Nov 1983 te Albergen.

3. Sander Tusscher ten [3020], geb. 26 Jun 1988 te Albergen.

Xi. Wilhelmina Aleida Maria Tusscher ten [2982], geb. 19 Sep 1950 te Borne, lerares, tr.(B) 19 Mrt 1974 op 23-jarige lftd. te Borne met de 23-jarige Andreas Gerhardus Antonius Swartjes [2983], geb. 30 Jun 1950 te Elshof (Wijhe).

Uit dit huwelijk:

1. Rimke Swartjes [3021], geb. 29 Sep 1977 te Goor.

2. Tomas Swartjens [3022], geb. 16 Okt 1979 te Borne.

Xj. Josephina Rosaria Maria Tusscher ten [2984], geb. 14 Mrt 1952 te Borne, Ondernemer, tr.(B) 12 Dec 1975 op 23-jarige lftd. te Meppel met de 35-jarige Johannes Lodewijk Hettinga [2985], geb. 30 Mei 1940 te Barger Compascum, Geestelijk verzorger.

Uit dit huwelijk:

1. Maartje Maria Hettinga [3023], geb. 6 Mei 1980 te Arnhem.

2. Jasper Gerben Hettinga [3024], geb. 21 Jun 1983 te Arnhem.

Xk. Willem Bernard maria Tusscher ten [2986], geb. 1 Nov 1953 te Borne, Stoffeerder.

Uit een onbekende verbintenis:

1. Jeroen Tusscher ten [3025], geb. 4 Apr 1988 te Hengelo.

2. Nienke Birte Tusscher ten [3026], geb. 24 Mei 1990 te Hengelo.

Xl. Anthonius Gerhardus Maria Tusscher ten [2988], geb. 25 Sep 1957 te Borne, Verpleegkundige, tr.(B) 19 Sep 1980 op 22-jarige lftd. te Raalte met de 24-jarige Hendrika Gerharda Maria Hove ten [2989], geb. 8 Nov 1955 te Raalte, Ziekenverzorgster.

Uit dit huwelijk:

1. Marieke Rianne Tusscher ten [3027], geb. 2 Feb 1985 te Raalte.

2. Rens Anthonius Tusscher ten [3028], geb. 18 Jul 1987 te Raalte.

3. Niek Bernardus Tusscher ten [3029], geb. 15 Nov 1989 te Raalte.

Xm. Maria Alice Rosario Tusscher ten [2990], geb. 3 Mrt 1959 te Borne, Groepsleidster, tr.(B) 31 Mrt 1987 op 28-jarige lftd. te Enschede met Matthijs Dirk Fremery [2991], geb. te Kampen.

Uit dit huwelijk:

1. Jelle Fremery [3030], geb. 21 Aug 1987 te Enschede.

2. Daan Fremery [3031], geb. 30 Mrt 1989 te Enschede.

3. Sietske Fremery [3032], geb. 20 Aug 1991 te Enschede.

Xn. Maria Willemina Augusta IJzereef [2993], geb. 31 Dec 1958 te Borne, Lerares, tr.(B) met Egbert Johannes Wagenvoort [3004], geb. 18 Sep 1956 te Deventer, gitaarbouwer.

Uit dit huwelijk:

1. Jasmijn Martha Elisabeth Wagenvoort [3033], geb. 21 Jul 1997 te Hengelo.

Xo. Augustinus Hendrikus Maria IJzereef [2994], geb. 2 Jan 1961 te Borne, Hoofd Bedrijfsburo, tr.(B) 12 Mrt 1992 op 31-jarige lftd. te Borne met de 32-jarige Bernardina Geertruida Wissink [2995], geb. 25 Jun 1959 te Hengelo, Oefentherapeute.

Uit dit huwelijk:

1. Bart Johan IJzereef [3034], geb. 9 Aug 1992 te Borne.

Xp. Hendrikus Johannes Maria IJzereef [2997], geb. 8 Sep 1963 te Borne, Engineer, tr.(B) met Jacqueline Willemien Eugenie Weijmans [3005], geb. 27 Feb 1966 te Nijkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Dylan IJzereef [3035], geb. 1 Apr 1999 te Zutphen.

Xq. Wilhelmina Gemma Maria Vrielink [222], geb. 30 Nov 1944 te Stad Delden, tr.(B) 25 Jun 1970 op 25-jarige lftd. te Stad Delden met de 30-jarige Anthonius Fransiscus (Anton) Leussink [223], geb. 1 Aug 1939 te Oldenzaal, zn. van Bernardus Johannes Leussink [1203] en Maria Geertruida Broek. Uit het [1204].

ECHTGN: Ondernemer

Uit dit huwelijk:

1. Johan Sebastiaan Leussink [515], geb. 24 Jun 1973 te Oldenzaal.

Xr. Gerhardus Engelbertus Paulus Vrielink [63], geb. 30 Jun 1946 te Stad Delden, direkteur VVV’s Delden\Zwolle, tr.(B) 25 Okt 1974 op 28-jarige lftd. te Nederh.d.Berg met de 24-jarige Sietske Pool [64], geb. 9 Jun 1950 te Nederhorst den Berg, verpleegkundige, dr. van Dirk Pool [84] en Cornelia Johanna Verburg [85]. Winkelier te Delden/correspondent Twentsche Courant/Overijssels Dagblad direkteur VVV-Delden 1968-1974 adj-dir VVV-Zwolle en Streek VVV West Overijssel 1974-1984 direkteur VVV-Zwolle 1984-

ECHTGN: Verpleegkundige/medewerkster groepsbegeleiding

Uit dit huwelijk:

1. Carolina Cornelia Elizabeth Vrielink [226], geb. 22 Sep 1980 te Zwolle.

2. Henricus Dirk Gerhardus Vrielink [65], geb. 18 Jan 1982 te Zwolle.

3. Joris Frederik Christiaan Vrielink [227], geb. 12 Nov 1984 te Zwolle.

Xs. Hendrina Wendelina Maria Vrielink [224], geb. 4 Sep 1948 te Stad Delden, tr.(B) met Cecil Adolphus Thomas [225].

Uit dit huwelijk:

1. Edgar Adolphus Thomas [514], geb. 11 Nov 1981 te Huizen.

2. Stephan Anthony Thomas [513], geb. 30 Jun 1984 te Huizen.

met dank aan Harry Vrielink