Beuke

Afdrukken
PDF

Bibliotheek Oudheidkundige Vereniging Zuwent

Hieronder staat een deel van de lijst van boeken die in onze bibliotheeek aanwezig zijn.
Ze gaan op een of andere manier over Zieuwent en Mariënvelde.
Als service aan onze leden zijn ze gratis te leen of ter inzage op´t Kevelder.

TITEL

AUTEUR

JAAR

INHOUD

INZIEN OF LENEN

1. Alfab. naamreg. uit dodenboek v. parochie

Zieuwent 1811-1829

J. Boekelder

1989

-

inzien

2. Achter-Zieuwent, Mariënvelde, een dorp in Oost Gelre

div. gastschrijvers

2007

Verzameling cult. hist. geschiedenis

lenen

3. Binnendoor en buitenom

(2 exemplaren)

A.Molleman A.Stortelder

1998

Geschiedenis nieuwe Zieuwentse kerkepaden

lenen

4. Bezetting en verzet (2 ex.)

H.Bennink

2005

Gem. L’voorde en omliggende gemeenten in 2e wereldoorlog

lenen

5. Doopregister uit de doopboeken v.d. statie Harreveld-Zieuwent 1749-1811 (2 ex.)

B.Schutten J.Boekelder

1986

-

lenen

6. Een en ’t ander over Harreveld

G.v. Wijk

1979

Verz. geschiedenis van Harreveld

lenen

7. Fam.boek Eskes

G.Willemsen

1993

Genealogie fam. Eskes

inzien

8. Fam.boek Spekschoor (Ni'js)

T. en D. Tuenter e.a.

?

genealogie

inzien

9. Franciscanen in Lichtenvoorde 1856-1981(2 exempl.)

Par. bestuur Bon. /Ludger

1981

Geschiedenis v.d. Franciscanen in Lichtenvoorde

lenen

10. Gemeente Lichtenvoorde 1815-2005

H.de Beukelaar

2005

fragmentarisch overzicht van verleden en heden

lenen

11.Genealogie v.h. geslacht Wopereis

A. Seesing-Wopereis e.a.

1993

-

inzien

12. Genealogie Harbers

G. Harbers

1987

-

inzien

13. Geschiedenis van de enclave Groenlo Lichtenvoorde

Th. Thielen

1966

-

lenen

14. Geschiedenis van Zieuwent en het Ruurlose broek

J. en R. Boekelder

1985

-basisboek voor het boek Historie van Zieuwent

inzien

15.Historie van Zieuwent

J. en R. Boekelder

1987

-

inzien

16. Harreveld doorgrond (2 exemplaren)

G.Nijs en H.Manschot-Tijdink

1994

Hist.-archeolog. onderzoek naar een “olde haeveaete”

lenen

17. Huwelijken in Zieuwent 1925-1960

?

?

trouwregister

inzien

18. Herinneringen 1932-1982

A.W. en A.W.

1982

Fotoboek 50 jaar parochie M’velde

lenen

19. Kleddeken Achterhooks

H.Hulshof en A.Schaars

1992

dialectwoordenboek

inzien

20. Kerkhistorie in het hart v.d. Achterhoek

A.Vos

1988

3 eeuwen zielzorg in de parochies H’veld-Z’went-M’velde

lenen

21. Lichtenvoorde, gedenkboek 1000-jarig bestaan 945-1945

J. Bakker e.a.

1945

-

lenen

22. Kunstroute Zieuwent 1996;2002;2007

?

1996

2002

2007

foto en beschrijving kunstobjecten

inzien

23. Lijdensoverwegingen

Mevr. Krabbenborg

1976

125 verzen zoals ze die van haar moeder, F.Wopereis–Bokkers) leerde

inzien

24. Nederduits Geref. Kerk der stad en heerlijkheid Ligtenvoorde 1724-1774

F. Boekelder

1989

trouwregister

inzien

25. Idem

idem

?

idem

inzien

26. Overledenen van Lichtenvoorde 1697-1812

J.Ch. Wansing

1994

-

inzien

27. Parochies Lichtenvoorde Harreveld Zieuwent

L.J.v.d. Heyden

?

parochiegeschiedenis

inzien

28. Parochie O.L.V. van Lourdes Mariënvelde

parochiebestuur

?

beschrijving kerkinterieur

lenen

29. Publiciteit Oudheidk. Vereniging Zuwent 1984-1994

bestuur

-

verzameling krantenknipsels

inzien

30. R.K.Doopboek Zieuwent 1872-1926

?

?

-

inzien

31. Ruurlo van 1900 tot Berkelland

R. Greupink;Wolters e.a.

2006

geschiedenis v.d. gemeente

lenen

32. Ten plattelande

H. Doppen

1992

eigen belevenissen

lenen

33. Tussen hooioogst en roggebouw

G. Hogenelst

1992

Het leven van een Haagse onderduiker tijdens de 2e wereldoorlog in de Geld. A’hoek

lenen

34. Van vrijen en trouwen op ’t boerenland(fragmenten)

D.J.v.d. Ven

1929

foto’s en beschrijving huwelijksrituelen bruidspaar Waalders-Bokkers

lenen

35. Waor bu’j van?

Mr. A. A. Wopereis

2006

terugblik op jeugd in Zieuwent 1930-1947

lenen

36. Zicht op 40 jaar TS

H. Spekschoor

1992

Geschiedenis LTS "dr. Ariëns" Lichtenvoorde

lenen

37. Zoeklicht op Zieuwent en Mariënvelde

H. Hulshof; B.Venderbosch A.Vos

1995

verzameling documentatie Tweede Wereldoorlog

inzien

Boeken over Zieuwent.

In deze lijst vindt u boeken waarin Zieuwent centraal staat. U vindt er ook boeken die handelen over de streek en/of omliggende plaatsen en ook gedeeltelijk over Zieuwent gaan. De boeken worden in een willekeurige volgorde genoemd.

 1. De historie van Zieuwent
  door Jan Boekelder en Raymond Boekelder
  ISBN 90-9001910-3
 2. Kerkgeschiedenis in het hart van de Achterhoek
  Harreveld-Zieuwent-Mariënvelde
  door Antoon Vos
  ISBN 90-9002604-5
  Uitgegeven in 1988
 3. Waor bu'j van? (Nog steeds te koop!)
  door Antoon Wopereis uitgave van en verkrijgbaar bij Oudheidkundige Vereniging Zuwent uitgegeven in 2006
  ISBN 978-90-70238-44-5
  Een indringende beschrijving van de tijdgeest in Zieuwent in de 30-er en 40-er jaren van de vorige eeuw. (Volledige beschrijving vindt u hieronder.)
 4. Bezetting en Verzet
  door Henny Bennink
  ISBN 90-70017-94-6
  De gemeente Lichtenvoorde en omliggende gemeenten in de Tweede Wereldoorlog.
 5. 'n Kleddeken Achterhooks
  door Henk Hulshof
  ISBN 90-73667-05-04
  'n Verzameling woorden en uutdrukkingen uut Lechtenvoorde, Harvele, Levele, Vraogender en 't Zuwwent.
 6. Binnendoor & Buitenom
  door Anton Stortelder en Gerard Molleman
  uitgave van Stichting Kerkepaden Zieuwent, 1998
  ISBN 90-5011-120-3
  Een beschrijving van het tot stand komen van 11 km wandel/fietspaden in en rondom Zieuwent. Oude kerkepaden werden hersteld of opnieuw aangelegd.

"Waor bu'j van?".
Zo luidt de typerende titel van een nieuw boek over Zieuwent.

November 2006
Beste lezer,

In het voorjaar van 2005 kwam de oudheidkundige vereniging "Zuwent" in contact met Toon Wopereis. Toon, geboren in 1930 als zoon van timmerman "Oldhoes Bennad", was al enkele jaren bezig om zijn herinneringen voor zijn kinderen en kleinkinderen vast te leggen. De periode 1930 - 1947, zijn jeugd in Zieuwent nam daarbij een belangrijke plaats in. In 1947 verliet Toon Zieuwent en bezocht het gymnasium in Oldenzaal en vervolgens studeerde hij rechten aan de Nijmeegse universiteit. Hij bekleedde jarenlang functies bij het provinciebestuur van Noord-Holland.

Al schrijvende kwamen er zo veel herinneringen naar boven dat Toon ons gevraagd heeft of de uitgave van het manuscript een initiatief van onze vereniging zou kunnen zijn? Toon heeft het manuscript voor het boek gratis aan de vereniging ter beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat een eventueel overschot in de opbrengst ten goede zou komen aan een gezamenlijk vast te stellen project.

Bijzonder is dat Toon met dit boek de Zieuwentse moeders uit de periode van het Rijke Roomse leven wil eren. Zijn respect voor al die vrouwen die moeder werden van een groot gezin is buitengewoon groot. Aan hen heeft hij het boek opgedragen.

Het boek beschrijft op een gedetailleerde en indringende wijze zijn jeugdbelevenissen in Zieuwent. Bij het zorgvuldig weergeven van de feiten heeft hij veel hulp gehad van Bennie Venderbosch, zijn toenmalige schoolkameraad en groot kenner van de Zieuwentse leefcultuur.

Onderwerpen die in het boek uitgebreid aan bod komen zijn: het gezinsleven en hoe zijn ouders hem opvoedden; de contacten met de familie: de Wopereizen van vaders kant en de Venderboschen van moeders kant.

Het buurtleven met een beschrijving van de buren Harmes, Boerssmid, van Wijngaarden e.a. De bewaarschoolperiode met een beschrijving van de familie Toebes en de zusters en vervolgens de lagere schoolperiode met de meesters Molleman en Niënhuis.

Veel aandacht ook voor de gewoontes en gebruiken van die tijd; kerk en geloof; het aannemersleven van zijn vader; belevenissen met de buurtkinderen; de invloed van de kerk en geloof op het gezinsleven en wat dit allemaal deed met Toons ontwikkeling. Het buitenleven gekoppeld aan de jaargetijden, waarbij een groot aantal erven worden beschreven zoals Groot Holkenborg, Tillas, Kleins, Grote Vos, Grobben, Grobbat, Gollewiek en Meujen. Speciale aandacht is er ook voor de oorlogsjaren.

Naast zijn herinneringen bevat het boek een vracht aan stamboomgegevens van de diverse familietakken waarmee zijn ouders en dus ook Toon verwant waren. Het boek is geïllustreerd met een serie tekeningen van de hand van Bennie Venderbosch. In totaal omvat dit boek ruim 250 pagina's tekst en 40 pagina's met stamboomgegevens.

Deze uitgave sluit aan op de "Historie van Zieuwent" van Jan en Raymond Boekelder en mag in zoverre uniek genoemd worden omdat dit de eerste keer is dat een oud-Zieuwentenaar breedvoerig over zijn leven schrijft waarin heel veel mensen zich ongetwijfeld zullen herkennen. Het bestuur van de oudheidkundige vereniging "Zuwent" is er trots op dat over deze periode van de vorige eeuw een Zieuwentenaar zijn belevenissen, gedachten en gevoelens prijs geeft aan iedereen die er maar in geïnteresseerd is.

Het boek kan bij de Oudheidkundige Vereniging Zuwent besteld worden door middel van het Contactformulier dat u vindt onder het kopje "Vereniging OVZ".
Nadat het bedrag op onze rekening NL93 RABO 01600 22 967  t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Zuwent is bijgeschreven wordt het boek aan u toegezonden.
Bij afhalen kunt u uiteraard gewoon contant betalen.
Prijs boek "Waor bu'j van?" € 12,50
Verzendkosten €   3,50
Totaal € 16,00