Jaarvergadering 2019

Afdrukken
PDF

Aan onze leden.

Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Zuwent nodigt u uit voor de
jaarvergadering op vrijdag 5 april 2019 om 19.30 uur
in buurt- en clubhuis 't Kevelder, Zieuwentseweg 46a, 7136 LC Zieuwent.

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering 12 maart 2018.
4. Jaarverslag 2018 penningmeester en verslag kascontrolecommissie.
5. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
6. Afscheid Bennie Raoben/Rouwhorst
7. Ziekte/afwezigheid Lucia Beerten
8. Jaarverslag secretariaat: verenigingsactiviteiten 2018.
9. Bespreking projecten en plannen van het bestuur:
10.Rondvraag.

PAUZE (20.15 tot ca. 20.45 uur)

Na de pauze geeft Ben Weelink een korte PowerPoint presentatie met als onderwerp wat er vroeger allemaal langs de deur kwam, scharensliep, garen & band enzovoorts. Hierna kunnen de aanwezigen de tentoonstelling “Herinnering en Herkenning” bekijken. De tentoonstelling is ingericht met spullen die de Oudheidkundige Vereniging Zuwent in de loop der jaren gekregen heeft van de leden maar ook niet-leden van de OVZ. Het brengt ons terug in de dagen van weleer. Daarnaast is ons nieuwe lid Guido Papenborg bereid gevonden om met zijn zoon Casper buiten twee oude tractoren, de Farmall F14 bouwjaar 1938 en de Farmall F20 bouwjaar 1936, te tonen en van deskundig commentaar te voorzien.

U merkt het al: dit belooft weer een boeiende avond te worden! En denkt u: de tijd is te kort: geen nood. De tentoonstelling en de beide tractoren zijn nog het hele weekend te zien bij ’t Kevelder. Openingstijden zaterdag 6 april 2019: van 10.00 uur tot 17.00 uur en zondag 7 april van 10.00 uur tot 14.00 uur. Op die dagen is de entreebijdrage een vrije gift als ondersteuning van onze vereniging.

Iedereen die interesse heeft in het programma na de pauze (zie boven) is welkom, ook niet-leden. De entreebijdrage is een vrije gift als ondersteuning van de activiteiten van de Oudheidkundige Vereniging Zuwent.

Bij verhindering graag een berichtje – liefst per e-mail - aan het secretariaat, of anders in onze brievenbus bij ‘t Kevelder. Mail naar Cecile Hulshof, mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
telf: 0544-488696 of 06-27476204

Wij zien u graag op vrijdag 5 april 2019 om 19.30 uur op ‘t Kevelder.