Presentatie ‘Toneel van de Strijd’

Afdrukken
PDF

LogoZuwentTransparantA

Geachte leden,

Hiermee ontvangt u onderstaande informatie en een poster over de Presentatie ‘Toneel van de Strijd’ een cultuurhistorische fietsroute om Groenlo op zaterdag 8 september om 10:00 uur in de Oude Calixtus te Groenlo.

Zaterdag 8 september wordt om 10:00 uur als onderdeel van Open Monumentendag de cultuurhistorische fietsroute door en rondom Groenlo gepresenteerd. Presentatie gebeurt in de Oude Calixtus te Groenlo. De cultuurhistorische fietsroute heeft als titel ‘toneel van de strijd’ en gaat in op de veelbewogen geschiedenis van de oude vestingstad Groenlo. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was de stad meerdere malen de inzet van grootscheepse confrontaties tussen Staatse en Spaanse soldaten en in 1627 wist prins Frederik Hendrik de vesting op spectaculaire wijze te veroveren. Tot op de dag van vandaag zijn er sporen van deze geschiedenis in de stad en haar omgeving terug te vinden. De 27 km lange fietstocht leidt u langs sporen van deze geschiedenis.

Graag nodigen wij u uit om de presentatie van dit boek bij te wonen.

Wanneer: zaterdag 8 september

Hoe laat: 10:00 uur

Waar: Oude Calixtus te Groenlo

De cultuurhistorische fietsroute is een project uit het convenant met de Provincie Gelderland. Met het convenant zetten gemeente en provincie zich in om het erfgoed beleefbaar te maken. De Erfgoedroute Groenlo maakt met de (nog te drukken) Erfgoedroute Lichtenvoorde onderdeel uit van dit programma. De routes van Groenlo en Lichtenvoorde zijn verbonden met de bestaande Traproute Eibergen en de nog te realiseren Erfgoedroute Aalten, zodat een toeristische fietsverbinding van noord naar zuid door de achterhoek ontstaat.

Het boekje is vanaf zaterdag te koop in Boekhandel en bij Matrijs.com

Alleen as zaterdag is het boekje ook in de Oude Calixtus te koop. De kosten van dit boekje zijn € 9,95

Meer informatie: http://www.matrijs.com/cultuurhistorische-route-in-nederland.asp?isbn=978-94-6148-015-6

Het Comité Open monumentendag Oost Gelre heeft een mooi programma in elkaar gezet.

Na de boekpresentatie zal aan de hand van een inspirerende en rijk geïllustreerde presentatie door Archeoloog Joop Hubers alle informatie van de circumvallatielinie boven grond worden gehaald. Wat was de circumvallatielinie, waarom is hij aangelegd en wat is er, bijna 400 jaar later, nog van over. Antwoorden die u op Open Monumentendag kunt krijgen. De presentatie wordt om 13:00 uur herhaald.

Fietstocht langs linie

Na afloop van de presentaties kan een fietstocht worden gemaakt langs onderdelen van de linie. Er is een fietstocht van 15 km onder leiding van een deskundige die u onderdelen van de linie ‘verborgen in het veld’ zal laten zien. Ook kunt u natuurlijk de cultuurhistorische fietsroute van ‘Toneel van de strijd’ fietsen.

Wij zien u graag zaterdag 8 september om 10:00 uur in de Oude Calixtus te Groenlo.


Goodgaon en weerkomm'n.

Met vriendelijke groet,

Oudheidkundige Vereniging Zuwent

Lucia Beerten secretaris/penningmeester