't Hoenderboom

Afdrukken
PDF

Het Hoenderboom


Hieronder vindt u een overzicht van de jaargangen van ons blad "Het Hoenderboom" met een korte beschrijving van de inhoud van elk nummer. Alle nummers van "Het Hoenderboom" zijn verkrijgbaar. De prijs per nummer bedraagt € 2,50 exclusief verzendkosten, m.u.v. de nummers 42, 43, 46 en 47, deze speciale uitgaven kosten € 10,00/stuk exclusief verzendkosten. De Hoederbooms zijn te bestellen d.m.v. BESTELFORMULIER
Nadat het bedrag op onze rekening NL93 RABO 01600 22 967  t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Zuwent is bijgeschreven wordt de bestelling u toegezonden.

Afhalen van uw bestelling op ons archief is ook mogelijk (voor openingstijden zie: "Vereniging OVZ") en wij ontvangen u altijd met een gratis kopje koffie en u kunt daar ook onze collectie historische documenten en ander erfgoed inzien. 

Dit is de rangschikking op nummer.
Dit is de rangschikking op thema
1. Archeologie 2. Archieven
3. Boerderijen, droebels en huizen 4. Genealogie, biografieën, familiegeschiedenis en necrologieën
5. Geologie, grenzen, wegen en straten, verkeer en vervoer 6. Geschiedenis algemeen en nederzettingsgeschiedenis
7. Handel, nijverheid, industrie en beroepen 8. Kerken, kloosters
9. Landbouw en veeteelt 10. Onderwijs
11. Openbaar bestuur, financiën, geldwezen 12. Openbare gebouwen, molens en monumenten
13. Oudheidkundige Vereniging Zuwent 14. Overige
15. Publicaties 16. Rechtspraak
17. Religie, godsdienst, kerkgeschiedenis 18. Taal, dialecten, verhalen en gedichten
19. Tweede Wereldoorlog 20. Verenigingsleven
21. Volksgezondheid, sociale zorg 22. Zeden, gewoonten, plaatselijke cultuur en folklore

 

Index Thema Titel en korte omschrijving Hoenderboom
2 Archieven Mededeling over inzage in het DOOPREGISTER. 1986-3
Archief Lichtenvoorde. 1988-8
Archiefstuk van Lichtenvoorde uit 1643. 1989-10
3 Boerderijen, droebels,huizen Het ontstaan van de buurtschap "De Kriegeri'je" door Hendrik Schröer. 1986-2
De Lanther, stamhuis der Berendsen. 1986-3
De Penteri'je. 1986-3
"De Huuskerri'je. 1987-6
't Reetbarg. 1988-7
De Beerteri'je. Breursken. Beerten. Beerteneum.Lenderink. Janpeters etc. 1988-8
De Wopereis. 1989-10
De ennen en Knennen. 1989-11
Het Spekschoor. 1989-11
De Koolhuizen. 1989-12
De Grobberi'je. 1990-13
Globaal schema van de "Kriegers" 1990-13
De Dosterhuizen. H.B. Schröer. 1990-14
't Waalder 1990-15
"De Tol". 1991-16
Vervolg van het Waalder. 1991-16
De Vosseri'je. 1991-17
't Rolder. 1991-18
't Plekkenpool 1992-19
't Tiller. 1992-20
Het verleden van Havezathe Harreveld. 1992-20
't IJzereef. 1992-21
Het verleden van Havezathe Harreveld, vervolg. 1992-21
't Hummelink. 1993-22
De Hupads. 1993-23 2e lustr
Tillas OllieMölle. 1993-23 2e lustr
't Holkenborg. 1993-24
´t Eekelder 1994-25
't Donderwinkel. 1994-26
De Platveute, droebelbeschrijving. Door Hendrik Schröer. 1995-28
De Hammermänne. Droebelbeschrijving door Hendrik Schröer. 1995-29
Tekening: Harbershuis, Platvoet/timmerman. Bennie Venderbosch. 1995-29
't Sprenkelder. Droebelbeschrijving door Hendrik Schröer. 1995-30
Hoe ontstond de vreemde boerderijnaam "EUTEN"? 1995-30
Stamreeks van de familie Krabbenbrog op "EUTEN". 1995-30
't Velver. Droebelbeschrijving door Hendrik Schröer. 1996-31
De Zandbulte. Droebelbeschrijving door Hendrik Schröer. 1996-32
De Katershorsten. Droebelbeschrijving door Hendrik Schröer. 1996-33
Het Kevelder. Droebelbeschrijving door Hendrik Schröer. 1997-34
't Molder. Droebelbeschrijving door Hendrik Schröer. 1997-35
Genealogie, biografieën, familiegeschiedenis, nekrologieën In memoriam: Bernardus Antonius Papenborg. 1987-5
Grobben was in de 14e eeuw een koopmansfamilie. 1990-14
Wie was toch "Meister Beand"? J. Boekelder. 1990-14
Verhaal van een emigrante uit Australië. Willemien Quaedvlieg-Heutinck. 1991-16
Genealogie van de bewoners op "Hinnenharm". 1992-21
Ode aan de 75-jaorigen Hendrik, tekst en tekeningen Bennie Venderbosch. 1992-21
Een Zieuwentse held in Antwerpen. 1993-22
In memoriam: Bernard Schutten *30-09-1917 +24-01-1993. 1993-22
Vraaggesprek met pastor A.W. van den Hengel. 1993-23 2e lustr
Trouwacte. 1993-24
Wopereis-dag, 'n prachtdag. (okt. 1993) 1993-24
Cornelius Fabritius, Pastoor van Groenlo-Lichtenvoorde 1606-1627 1994-25
In Memoriam Anna Krabben-Wieggers 1994-25
In Memoriam Frans Boekelder 1994-25
Voskeunen Mina en Voskeunen Lina 1994-25
Gezocht....foto van "Doster Mieneke". 1994-26
Hendrik Doppen, koninklijk onderscheiden. Elna 30 nov.1996. 1995-30
Hoe ontstond de vreemde boerderijnaam "EUTEN"? 1995-30
Stamreeks van de familie Krabbenbrog op "EUTEN". 1995-30
Benoeming Bennie Venderbosch tot erelid OVZ. 1996-31
In memoriam. Pastor A. v.d. Hengel en Jan Venderbosch. 1996-33
Levensverhaal frater Andreas te Molder (Vrêêmans Heer). 1997-35
In memoriam: Hendrik Schröer. + 10 januari 1998. 1998-37
In memoriam: J. Krabbenborg (Grobben Jan). + 11-2-1998. 1998-37
Het wonderlijke leven van Hendrik Schröer. 1998-38
De dood van Doster Manus. H. Schröer. 1999-41
Het Hoenderboom". Speciale uitgave Oudheidkundige Vereniging Zuwent. Genealogie van de familie Hoenderboom. Door Jan Boekelder, Raymond Boekelder, Joop Hoenderboom. Kalligrafie Bennie Venderbosch 2001-46
OLD-HOONDERBOOMSEN 1925 - 1940 . Speciale uitgave gewijd aan de "Hoenderboomsen" door Jan Boekelder. Zo tussen Harmes en Knippenborg wonen sinds mensenheugenis de Hoonderboomsen. Dat waren overwegend middenstanders en notabelen. Daartussen lagen een paar grote boerderijen. Samen vormden ze de dorpskern. Daarbuiten woonden een grote groep agrariërs, de boern in die tijd. De mannen liepen in manchesterbroek met een blauwe kiel en altijd de "kipse"op....Met detailbeschrijving en fotos van de families (met alle namen!), huizen, markante persoonlijkheden, gebouwen etc. 2002-47
Het Huwelijk in de gemeente Lichtenvoorde. Door Raymond Boekelder. Onderzoek naar voornamelijk Zieuwentse huwelijkswetenswaardigheden met feiten, cijfers en verhalen vanaf ca. 1649 tot heden. 2005-57
5 Geologie, grenzen,wegen en straten, verkeer en vervoer Langs de lijn en op een zijspoor, door J. Boekelder. Regionale betekenis van trein en spoor vanaf 1865 tot heden. 1986-1
1867 - 1935 Van Zieuwent naar Harreveld: zandweg - harde weg. 1988-8a lustr
Tram-melant. 1989-10
Kerkepaden en dodenwegen. Door Anton Vos. 1994-26
Herstel Kerkepaden. Tekst en tekeningen Bennie Venderbosch. 1995-29
Herstel stuk historie. Aanleggen Zieuwentse kerkepaden door vrijwilligers. 1996-31
Het Ruurlose Broek. 1998-38
Kadastrale kaarten Sectie F Zieuwent pl.m. 1830. 2003-50
6 Geschiedenis algemeen, nederzettings- geschiedenis Het ontstaan van de buurtschap "De Kriegeri'je" door Hendrik Schröer. 1986-2
De Lanther, stamhuis der Berendsen. 1986-3
De Penteri'je. 1986-3
Spitten in het Zieuwentse verleden: De Katershorst (1) 1987-4
"Seg" in 't Brook. 1988-7
Benamingen en liggingen van Zieuwent. 1988-7
Spitten in het Zieuwentse verleden: "De Katershorst" (2). 1988-8
1867 - 1935 Van Zieuwent naar Harreveld: zandweg - harde weg. 1988-8a lustr
Volkstelling 1808 in de buurtschap Zieuwent onder Ruurlo. 1988-8a lustr
Van hofhorigheid tot tynsplicht: door Raymond Boekelder. 1988-9
Het Zieuwent. 1989-12
Van hofhorigheid tot tynsplicht: door Raymond Boekelder. 1989-12
Veur 't Achter-Zieuwent. 1990-14
Armoede in grote gezinnen 1933. 1991-17
Drenkelingen 14 dec. 1856. 1991-17
Volkstelling van de gemeente Lichtenvoorde op 1 jan. 1931. 1991-17
Zieuwentse Oudheden 6 de3c. 1935. 1991-17
Een Zieuwentse held in Antwerpen. 1992-20
Het verleden van Havezathe Harreveld. 1992-20
Veldslagen in Zieuwent en omstreken. 1992-20
Het verleden van Havezathe Harreveld, vervolg. 1992-21
Ruilverkaveling 1 (v.a. 1929). 1993-23 2e lustr
Ruilverkaveling (vervolg). 1993-24
Aan Zijne Majesteit den Koning. 1994-26
Aan Zijne Majesteit den Koning. 1994-27
Identiteit van Mariënvelde. 1997-34
80 - jarige oorlog en de Vrede van Munster. 1998-37
Het ontstaan van Mariënvelde door Hendrik Schröer. 1998-38
Het Ruurlose Broek. 1998-38
Het ontstaan van Mariënvelde door Hendrik Schröer. 1998-39
Het ontstaan van Mariënvelde (slot) H. Schröer. 1999-40
Het ontstaan van Mariënvelde (slot) H. Schröer. 2000-43
Ruilverkaveling Zieuwent. Vergadering 10 april 1929. Waarschuwing etc. 2000-45
Teuntje, 't brandspuithuuske enz. (Puustas Teuntje). Door B. Venderbosch. 2000-45
Armoe in Gelderland. 2002-48
De inhoud is geheel gewijd aan de stormramp die een deel van de Achterhoek in 1927 trof. Samengesteld door Jan Boekelder die veel gegevens over deze ramp heeft weten te vergaren. Met foto's uit de foto-collectie van Henry Gastenveld uit Groenlo om een beeld te krijgen van de verwoestende kracht van deze cycloon. 2003-51
75-jarig jubileum Basisschool St. Theresiaschool Mariënvelde. 2005-57
Het H. Hart-monument te Zieuwent. Door Bennie Venderbosch. 2005-57
Het Huwelijk in de gemeente Lichtenvoorde. Door Raymond Boekelder. Onderzoek naar voornamelijk Zieuwentse huwelijkswetenswaardigheden met feiten, cijfers en verhalen vanaf ca. 1649 tot heden. 2005-57
Karakteristiekbeschrijving der Zieuwentse bevolking, door Raymond Boekelder. 2006-58
7 Handel, nijverheid, industrie,beroepen Langs de lijn en op een zijspoor, door J. Boekelder. Regionale betekenis van trein en spoor vanaf 1865 tot heden. 1986-1
Benoeming van B. Voorhuis tot brievengaarder en W.J. Roelofsen tot postbode (1912). 1986-2
Uit het debiteurenboek van de firma Huyskes te Groenlo. Leveranties vanaf 1835 naar Zieuwent o.a. Hulshof, Benarus. 1986-2
Van Kâ'nepols tot centrefuge door Jan Boekelder. Ontwikkeling van melk- en zuivelfabriek Lichtenvoorde etc. 1986-2
Staat van leveranciers van melk met een vetgehalte hoger dan 3,65% in het jaar 1932. 1986-3
Houtverkoping in de heerlijkheid Lichtenvoorde anno 1628. 1987-4
Bokbier. 1987-5
Vlas. 1987-6
Van vlas tot "dook". 1988-7
De Zieuwentse middenstand in opkomst. 1988-8a lustr
De Zieuwentse middenstand in opkomst (vervolg 1). 1988-9
De Zieuwentse middenstand in opkomst (vervolg 1). 1989-10
Zieuwentse middenstand in opkomst. 1989-11
De bereiding van houtskool in de Achterhoek. 1989-12
De Zieuwentse middenstand in opkomst. 1989-12
De Zieuwentse middenstand in opkomst. 1990-13
De bereiding van houtskool in de Achterhoek. 1990-15
Beumeschellen op het Erve Lots in Lievelde bij Lichtenvoorde. 1991-18
Tillas OllieMölle. 1993-23 2e lustr
Coöp. Stoomzuivelfabriek "Lichtenvoorde". 1994-26
Coöp. Stoomzuivelfabriek "Lichtenvoorde". 1994-27
Coöp. Stoomzuivelfabriek "Lichtenvoorde" (deel 2). 1995-28
Venderbosch: boeren/bakkers/mulders. Uit Gelders Dagblad 1996. 1997-35
Oude ambachten. 1998-37
Oude ambachten: De mandemaker. 1998-38
Oude ambachten: De dakdekker. 1998-39
De veeschatters. H. Schröer. 1999-40
Oude ambachten: De wagen- en radmaker. H. IJzereef. 1999-40
Oude ambachten: De molenaar. H. IJzereef. 1999-41
De veeschatters. H. Schröer. 2000-43
Oude ambachten: De wagen- en radmaker. H. IJzereef. 2000-43
Molens te Zieuwent. 2002-48
De Zieuwentse molen? 2004-52
Het gehele nummer is gewijd aan: "De olliemölle van Tillas". Rosoliemolen van A. Klein Goldewijk (Tillas Antonie) uit Zieuwent thans in het Nederlandsch Openluchtmuseum in Arnhem. 2006-59
Boeren, olie en raapkoeken. Vervolg van "De olliemölle van Tillas". Rosoliemolen van A. Klein Goldewijk (Tillas Antonie) uit Zieuwent thans in het Nederlandsch Openluchtmuseum in Arnhem. 2006-60
8 Kerken, Kloosters Klokkenopschriften R.K. Kerk te Zieuwent. Over de oude- en nieuwe klokken. 1988-7
Pastoor Philippus Hoff in de pen. 1989-12
De Katershorst als Schuilkerk 1675 - 1750. 1990-15
Hoe het kasteel van Harreveld een Franciscaneklooster werd. 1991-18
De Geldersche Bode: vervolg van kasteel van Harreveld. 1992-19
De teuane van ´t Zuwent, verhaal over de kerktoren door H.B. Schröer 1994-25
"Ziema-dag" 2 okt. 1994 en restauratie St. Werenfriduskerk. 1994-27
Eerwaarde Zusters orde Carolus Borromeus. Door A. Vos. 1994-27
Restauratie St. Werenfriduskerk 1992-1994. 1995-28
Restauratie St. Werenfriduskerk 1992-1994 (vervolg) met fotos van Jan Penterman 1995-29
Speciale uitgave van de Oudheidkundige Vereniging "Zuwent" bij gelegenheid van 100 jaar St. Werenfriduskerk Zieuwent. Deel 1 1999-42
Speciale uitgave van de Oudheidkundige Vereniging "Zuwent" bij gelegenheid van 100 jaar St. Werenfriduskerk Zieuwent. Deel 2 2000-43
9 Landbouw en Veeteelt Uit het debiteurenboek van de firma Huyskes te Groenlo. Leveranties vanaf 1835 naar Zieuwent o.a. Hulshof, Benarus. 1986-2
Van Kâ'nepols tot centrefuge door Jan Boekelder. Ontwikkeling van melk- en zuivelfabriek Lichtenvoorde etc. 1986-2
Inventaris der boedel van Jan Hendrik Boekelder 1b op Plekkenpol 19 maart 1891. 1986-3
Staat van leveranciers van melk met een vetgehalte hoger dan 3,65% in het jaar 1932. 1986-3
Houtverkoping in de heerlijkheid Lichtenvoorde anno 1628. 1987-4
De Beestenheuder. 1987-5
"De Huuskerri'je. 1987-6
Vlas. 1987-6
't Reetbarg. 1988-7
Van vlas tot "dook". 1988-7
De Beerteri'je. Breursken. Beerten. Beerteneum.Lenderink. Janpeters etc. 1988-8
De Wopereis. 1989-10
De ennen en Knennen. 1989-11
Het Spekschoor. 1989-11
De Koolhuizen. 1989-12
De Grobberi'je. 1990-13
Globaal schema van de "Kriegers" 1990-13
De Dosterhuizen. H.B. Schröer. 1990-14
't Waalder 1990-15
Landbouw- en veetelling van Harreveld in het jaar 1890. 1990-15
"De Tol". 1991-16
Vervolg van het Waalder. 1991-16
De Vosseri'je. 1991-17
't Rolder. 1991-18
Slachttradities herleven tijdens "Aovendje Old-Zuwent". 1991-18
't Plekkenpool 1992-19
't Tiller. 1992-20
't IJzereef. 1992-21
't Hummelink. 1993-22
De Hupads. 1993-23 2e lustr
Ruilverkaveling 1 (v.a. 1929). 1993-23 2e lustr
't Holkenborg. 1993-24
Huisslachting anno 1920. Door Jan Krabbenborg (Grobben). 1993-24
Ruilverkaveling (vervolg). 1993-24
Veazen verweiden. 1993-24
´t Eekelder 1994-25
Ruilverkaveling Zieuwent-Harreveld /Gesprek met de voorzitter 1994-25
't Donderwinkel. 1994-26
Coöp. Stoomzuivelfabriek "Lichtenvoorde". 1994-26
Coöp. Stoomzuivelfabriek "Lichtenvoorde". 1994-27
Coöp. Stoomzuivelfabriek "Lichtenvoorde" (deel 2). 1995-28
De Platveute, droebelbeschrijving. Door Hendrik Schröer. 1995-28
Handmelken aan een kunst-uier. Door Jan Krabbenborg. 1995-28
"Den Geit van smids Grade". Humoristisch verhaal door Hendrik Schröer. 1995-29
De Hammermänne. Droebelbeschrijving door Hendrik Schröer. 1995-29
't Sprenkelder. Droebelbeschrijving door Hendrik Schröer. 1995-30
't Velver. Droebelbeschrijving door Hendrik Schröer. 1996-31
Het Puggesken oet Halle. Humoristisch verhaal door Hendrik Schröer. 1996-31
De Zandbulte. Droebelbeschrijving door Hendrik Schröer. 1996-32
De Katershorsten. Droebelbeschrijving door Hendrik Schröer. 1996-33
Het Kevelder. Droebelbeschrijving door Hendrik Schröer. 1997-34
't Molder. Droebelbeschrijving door Hendrik Schröer. 1997-35
Oude ambachten. 1998-37
Oude ambachten: De mandemaker. 1998-38
Algemeen Nederlands Landbouwblad. 7 april 1923. 1998-39
Oude ambachten: De wagen- en radmaker. H. IJzereef. 1999-40
Oude ambachten: De molenaar. H. IJzereef. 1999-41
De veeschatters. H. Schröer. 2000-43
Oude ambachten: De wagen- en radmaker. H. IJzereef. 2000-43
Ruilverkaveling Zieuwent. Vergadering 10 april 1929. Waarschuwing etc. 2000-45
Het gehele nummer is gewijd aan: "De olliemölle van Tillas". Rosoliemolen van A. Klein Goldewijk (Tillas Antonie) uit Zieuwent thans in het Nederlandsch Openluchtmuseum in Arnhem. 2006-59
Boeren, olie en raapkoeken. Vervolg van "De olliemölle van Tillas". Rosoliemolen van A. Klein Goldewijk (Tillas Antonie) uit Zieuwent thans in het Nederlandsch Openluchtmuseum in Arnhem. 2006-60
10 Onderwijs Aanzetten om te komen tot een verbouwing van de openbare lagere school te Zieuwent, 1881 - 1891 1986-2
"Den lesten schooldag" door H.B. Schröer. 1988-8a lustr
Landbouwhuishoudcursus 1936. 1990-15
Inwijding der St. Thersiaschool te Zieuwent-Ruurlo. Klassefoto 1932-1933 1991-17
Het onderwijs in Gelderland tussen 1830 en 1850. 1993-22
Inzegening huishoudschool te Zieuwent dec. 1935 1998-37
Herinnering aan Zr. Aloysia. 1998-39
Benoemingsbrief uit het jaar 1808 van Peter Peper tot schoolmeester en koster. 2003-50
"De school van vroeger en nu" tekst uitgesproken tijdens de kerkelijke jubileumviering op 05-05-2005. Door Ank Wopereis. 2005-57
75-jarig jubileum Basisschool St. Theresiaschool Mariënvelde. 2005-57
11 Openbaar bestuur, Financiën, Geldwezen Benoeming van B. Voorhuis tot brievengaarder en W.J. Roelofsen tot postbode (1912). 1986-2
Grenskwesties op de Teppasbleeke (uit het parochiearchief). 1986-2
Aanwervingsformulier van zouaaf. 1992-19
12 Openbare gebouwen, Molens, Monumenten Aanzetten om te komen tot een verbouwing van de openbare lagere school te Zieuwent, 1881 - 1891 1986-2
De Hoeve. 1997-34
13 Oudheidkundige Vereniging Zuwent Lijst van donateurs. 1986-3
Voorwoord. 1987-5
Voorwoord. 1987-6
Geachte donateurs. 1987-6
Voorwoord. 1988-7
Voorwoord. 1988-8
Oudheidkundige Vereniging "Zuwent" 1983 - 1988. 1988-8
Voorwoord. 1988-8a lustr
Terugblik op 5 jaar Oudheidkindige Vereniging Zuwent. 1988-8a lustr
Voorwoord. 1988-9
Eerste lustrum gevierd met een sfeervolle avond. 1988-9
Voorwoord. 1989-10
Voorwoord. 1989-11
Voorwoord. 1989-12
Stille staon bi'j en wensen .. 1989-12
Voorwoord. 1990-13
Voorwoord. 1990-14
Voorwoord. 1990-15
Middewinter en wensen... 1990-15
Voorwoord. 1991-16
Voorwoord. 1991-17
Dag Enkhuizen. (Uitstapje). 1991-17
Voorwoord. 1991-18
Voorwoord. 1992-19
Voorwoord. 1992-20
Voorwoord. 1992-21
Op excursie in Xanten. 1992-21
Aovend "Old Zuwent" 10 nov. 1992. 1992-21
Voorwoord en inhoud. 1993-22
Voorwoord en inhoud. 1993-23 2e lustr
Excursie 1993. Paleis 't Loo Apeldoorn, door Hermien Hulshof. 1993-23 2e lustr
Voorwoord en inhoud. 1993-24
Viering 10-jarig bestaan O.K.V. "Zuwent". Verslag door Bennie Venderbosch. 1993-24
Kerst- nieuwjaarswens. 1993-24
Voorwoord en inhoud. 1994-25
Voorwoord en inhoud. 1994-26
Excursie 1994. Naar het stadje Bronckhorst, door Hermien Hulshof. 1994-26
Voorwoord en inhoud. 1994-27
Kerstwens. 1994-27
Voorwoord en inhoud. 1995-28
Voorwoord en inhoud. 1995-29
Voorwoord en inhoud. 1995-30
Voorwoord en inhoud. 1996-31
12½-jarig bestaan Oudheidkundige Vereniging "Zuwent" een overzicht van activiteiten door Harrie Spekschoor. 1996-31
Voorwoord en inhoud. 1996-32
Voorwoord en inhoud. 1996-33
Excursie naar het Drentse Veen park. Door Harry Spekschoor. 1996-33
Voorwoord en inhoud. 1997-34
Voorwoord en inhoud. 1997-35
Voorwoord en inhoud. 1998-37
De Geldersche Bode: korte berichten 1921. 1998-37
Voorwoord en inhoud. 1998-38
Excursie naar: De vrede van Munster. Door Harry Spekschoor 1998-38
Voorwoord en inhoud. 1998-39
Voorwoord en inhoud. 1999-40
Voorwoord en inhoud. 1999-41
Voorwoord en inhoud. 2000-43
Hermien Hulshof is door ziekte weggevallen als voorzitter 2000-44
Voorwoord en inhoud. 2000-45
Een leuke prijs van de RABO - bank. Door H. Spekschoor. 2000-45
Voorwoord en inhoud. 2002-48
In memoriam: Hendrik Doppen. Door Harry Spekschoor. 2002-48
Excursie naar Den Bosch. 2002-48
Voorwoord en inhoud. 2003-50
Mijn leven met pen en papier. Door Bennie Venderbosch. 2004-52
Voorwoord en kalligrafie Bennie Venderbosch. 2005-55
Voorwoord en kalligrafie Bennie Venderbosch. 2005-56
Voorwoord en kalligrafie Bennie Venderbosch. 2005-57
Voorwoord en kalligrafie Bennie Venderbosch. 2006-58
Van de redactie...verenigingsnieuws. 2006-58
Voorwoord en kalligrafie Bennie Venderbosch. 2006-59
Uit de bestuurskamer...verenigingsnieuws. 2006-59
Voorwoord en kalligrafie Bennie Venderbosch. 2006-60
Uit de bestuurskamer...verenigingsnieuws 2006-60
14 Overige Het Staringinstituut vraagt... 1991-17
Notities uit de zakagenda anno 1953 door Bennie Venderbosch. 1993-23 2e lustr
"Anna van Zieuwent" als nieuw appelras erkend door Fruitmuseum te Doesburg.. 1994-27
Gevonden ...gevraagd... 1995-29
15 Publicaties Uit de "Geldersche Bode" van 1901. 1987-4
Krantenartikelen uit de "Geldersche Bode" Dreekönningenaovend" 1987-5
Korte notities vanaf 1890 uit de "Geldersche Bode". 1987-5
Boek over de historie van Zieuwent. 1987-5
Een waardig document voor Zieuwent. 1987-6
De historie van Zieuwent. 1987-6
Vervolg: Korte notities vanaf 1890 uit de "Geldersche Bode". 1987-6
Verslag enquête. 1987-6
Vervolg 2: Korte notities vanaf 1890 uit de "Geldersche Bode". 1988-7
Boekpresentatie: "Historie van Zieuwent". 1988-8a lustr
Korte notities uit de "Geldersche Bode" 1909 - 1913 (vervolg). 1988-9
Verslag slotuitvoering van "Mullers Weihnachtsoratorium" 1920. 1988-9
Krantenbericht uit 1927. 1989-10
Vervolg: "Korte notities uit de Geldersche Bode". 1989-10
"Kerkhistorie in het hart van de Achterhoek" boek door Antoon Vos 1989-10
Een Zieuwents dagboek vanaf 1843. 1989-11
"Vonken" uit de Geldersche Bode". 1989-11
Vervolg: korte notities uit de Geldersche Bode 1920 - 1927. 1989-11
Een nieuwtje uit de Gelderlander. 1989-12
Vervolg: korte notities uit de Geldersche Bode 1989-12
Vervolg: "Korte notities uit de Geldersche Bode". 1990-13
Vervolg: korte notities uit de Geldersche Bode. 1990-14
Vervolg: "Korte notities uit de Geldersche Bode". 1991-16
Correspondenten en hun nieuws. 1991-17
Vervolg: "Korte notities uit de Geldersche Bode". 1924-1926. 1991-17
Verzameladvertenties 1930. 1991-18
"De Geldersche Bode" korte rubrieken. 1991-18
De Geldersche Bode: " 'n Mooi treffen". 1992-19
De Geldersche Bode: korte notities. 1992-19
De Geldersche Bode: met korte berichten 1925-1927. 1992-20
De Geldersche Bode: advertenties. 1992-20
De Geldersche Bode: met korte berichten 1926-1927. 1992-21
De Geldersche Bode: korte berichten 1927-1928. 1993-22
De Geldersche Bode: advertenties.. 1993-22
De Geldersche Bode: korte berichten 1931. 1993-23 2e lustr
De Geldersche Bode: korte berichten 1929-1930. 1993-24
De Geldersche Bode: advertenties 1934. 1993-24
DE GELDERSCHE BODE, Zieuwent 4 Febr. - 16 Juni 1930 1994-25
ISSN Centrum Nederland, registratie van Het Hoenderboom 1994-25
De Geldersche Bode: korte berichten 1930. 1994-26
De Geldersche Bode: varia 1936. 1994-27
De Geldersche Bode: Verzameladvertentiën Anno 1894 Zieuwent e.o. 1994-27
De Geldersche Bode: korte berichten 1930-1931. 1994-27
Mededeling. 1995-28
De Geldersche Bode van 30 april 1936. Met artikel over: Onderlinge vereniging voor Ziekenverpleging en Ziekenvervoer "Voorzorg" te Lichtenvoorde. Artikel over opening op 6 mei 1936 van Folkloristisch Museum Erve Kots te Lievelde. 1995-28
De Geldersche Bode: korte berichten 1931. 1995-28
De Geldersche Bode: korte berichten 1932. 1995-29
De Geldersche Bode: korte berichten 1936. 1995-29
De Geldersche Bode: korte berichten 1932 -1936. 1995-30
Zoeklicht op Zieuwent en Mariënvelde: 20 dec. 1995 overhandiging 1e exemplaar (ELNA 1995). 1996-31
1e exemplaar DE BOERDERIJ. 1 okt. 1915. 1996-31
De Geldersche Bode: advertentiën 1920 1996-31
Brief inzake: Collectie Boekelder. Jan en Raymond Boekelder. 1996-32
De Geldersche Bode: korte berichten 1936 1996-32
De Geldersche Bode: advertenties 1920. 1997-34
De Geldersche Bode: advertenties 1921. 1997-35
Venderbosch: boeren/bakkers/mulders. Uit Gelders Dagblad 1996. 1997-35
De Geldersche Bode: korte berichten en advertenties 1920-1921. 1998-38
De Geldersche Bode: advertenties 1921. 1998-39
De Geldersche Bode: korte berichten en BURGERLIJKE STAND 1921. 1998-39
Algemeen Nederlands Landbouwblad. 7 april 1923. 1998-39
Advertenties "De Maasbode" 14 sept 1880. H. Hulshof. 1999-40
"De Maasbode" correspondent Italië 14 sept 1880. H. Hulshof. 1999-41
De Geldersche Bode: berichten 1920 en advertenties 1936. 1999-41
De Geldersche Bode: berichten 1934. 1999-41
Advertenties "De Maasbode" 14 sept 1880. H. Hulshof. 2000-43
Uit Politiedagboek. (1916) J Boekelder. 2000-43
De Geldersche Bode: advertenties 1895. Door J. Boekelder. 2000-45
Uit Politiedagboek. (1916) Door J. Boekelder. 2000-45
De Geldersche Bode: berichten 1934. Door J. Boekelder. 2000-45
De Geldersche Bode: varia 1932-1936. 2000-45
De Geldersche Bode: Advertentiën uit 1920-1922. Door J. Boekelder. 2002-48
Uit Politiedagboek. (1916) J Boekelder. 2002-48
De Geldersche Bode: Advertentiën uit 1920-1922. Door J. Boekelder. 2002-48
Verkiezingsbulletin. Geldersche Bode Groenlo 2-12-1921. 2002-48
De Geldersche Bode: berichten Zieuwent 3 febr. - 23 sept 1949. 2003-50
Uit Politiedagboek. (1916) Door J. Boekelder. 2003-50
Processenverbaal der gemeenteveldwachters te Lichtenvoorde. 1894-1895 2005-57
De Geldersche Bode: advertenties en berichten Zieuwent 1935/1936/1937 2006-58
Processenverbaal der gemeenteveldwachters te Lichtenvoorde. 1895-1916 2006-58
Boekpresentatie 18 nov 2006 "Waor bu'j van" auteur Toon Wopereis. 2006-60
16 Rechtspraak Portret van een rechter. 1986-3
Oude rechtspraak. Wrede en zonderlinge straffen. 1989-10
Mert de snaphaan in de hand. Uit rechterlijk archief Lichtenvoorde 1729. 1989-11
Uit Politiedagboek. (1916) J Boekelder. 1999-40
Uit Politiedagboek. (1916) J Boekelder. 1999-41
17 Religie, Godsdienst, Kerkgeschiedenis Grenskwesties op de Teppasbleeke (uit het parochiearchief). 1986-2
Mededeling over inzage in het DOOPREGISTER. 1986-3
Spitten in het Zieuwentse verleden: De Katershorst (1) 1987-4
Klokkenopschriften R.K. Kerk te Zieuwent. Over de oude- en nieuwe klokken. 1988-7
Spitten in het Zieuwentse verleden: "De Katershorst" (2). 1988-8
Afkondigingen en kollekten. 1988-8
Verslag slotuitvoering van "Mullers Weihnachtsoratorium" 1920. 1988-9
"Kerkhistorie in het hart van de Achterhoek" boek door Antoon Vos 1989-10
Vanuit de St. Werenfriedestoren. 1989-11
Pastoor Philippus Hoff in de pen. 1989-12
Kerkgang afgeschaft. 1990-14
Twee Mariakapellen te Zieuwent. 1990-14
De Katershorst als Schuilkerk 1675 - 1750. 1990-15
De Moeder Gods van Varsseveld. 1991-16
Stille Nacht, Heilige Nacht. 1991-18
Hoe het kasteel van Harreveld een Franciscaneklooster werd. 1991-18
De Geldersche Bode: vervolg van kasteel van Harreveld. 1992-19
De Geldersche Bode: Huwelijksvoorwaarden met introuwen. 1992-21
Eene schandelijke, eerlooze en gevaarlijke stap: verhaal A.D. 1837 over NH Diaken te Ligtenvoorde die overgaat tot de R.K. godsdienst 1993-22
Vraaggesprek met pastor A.W. van den Hengel. 1993-23 2e lustr
Cornelius Fabritius, Pastoor van Groenlo-Lichtenvoorde 1606-1627 1994-25
De teuane van ´t Zuwent, verhaal over de kerktoren door H.B. Schröer 1994-25
Eerwaarde Zusters orde Carolus Borromeus. Door A. Vos. 1994-27
Bankenpacht.en vrede op aarde. Door Bennie Venderbosch. 1994-27
"Ziema-dag" 2 okt. 1994 en restauratie St. Werenfriduskerk. 1994-27
"Roomsch Leven". 1995-29
Bedevaarten. 1995-30
Eeuwfeeste parochie St. Agatha Harreveld. Door Antoon Vos. 1995-30
Roomsch Leven Zondag 26 juli 1936. 1996-32
Een bedelbrief uit Mariënvelde. Pastoor J. Deperink. 1996-33
Roomsch Leven. Kerkberichten voor zondag 26-7-1936. 1996-33
"De Stenenslöppers". Over de Zieuwentenaren en stenen kruien. 1996-33
Levensverhaal frater Andreas te Molder (Vrêêmans Heer). 1997-35
55-jarig Priesterfeest pater Wieggers. 1997-35
Pater Jan Heine en zijn Tilapia International Foundation. 1997-35
St. Ludger. 1998-37
Inzegening huishoudschool te Zieuwent dec. 1935 1998-37
Herinnering aan Zr. Aloysia. 1998-39
Bidprentjes. H. Hulshof. 1999-40
Bidprentjes. H. Hulshof. 1999-41
Bidprentjes. H. Hulshof. 2000-43
Boerbooms-oorkonde. Door B. Venderbosch. 2000-45
Bedevaart naar Kevelaar. 2000-45
Pastoor Hegeman. Door B. Venderbosch. 2000-45
Dit nummer is grotendeels gewijd aan de neomist Jan te Molder en een groots onthaal in 1958 door de buurt en parochie Mariënvelde. 2005-55
Het H. Hart-monument te Zieuwent. Door Bennie Venderbosch. 2005-57
18 Taal, Dialecten, Verhalen, Gedichten Klompe. (Poëzie in het plat). 1986-3
Ezakt" (proza in het plat) door Hendrik Schröer. 1986-3
Dialect-puzzel in Zuwents plat. 1986-3
Hendrik Jan, de bakker (door Frans Boekelder). 1987-4
Oplossing dialect puzzel in Zuwents plat (zie nr. 3). 1987-4
"De veaze oet de Betuwe" door Hendrik Schröer. 1987-4
Puzzel: "Zuwents Plat 2. 1987-5
De Beestenheuder. 1987-5
Bokbier. 1987-5
Den Pillewegge. 1987-6
"Ik kan me nog herinneren". 1987-6
Oplossing puzzel: Zuwents plat nr. 2. 1987-6
Oplossing vlas-prijsvraag. 1987-6
Ik kan me nog herinneren. Zuwentse Karmisse etc. 1988-7
Ik kan me nog herinnan. Oet de scole klapt. 1988-8
Wie heeft antwoord op de volgende vragen? 1988-8
"Den lesten schooldag" door H.B. Schröer. 1988-8a lustr
"De zouaven": verhaal in dialect van Bernard Schutten. 1988-8a lustr
Puzzelen met 'bekende grootheden' van vroeger. 1988-8a lustr
"Belofte": gedicht door Baken Jannao. 1988-9
"Laten haver kump ok op" door H.B. Schröer. 1988-9
Oplossing puzzel uit de lustrum-uitgave van oktober 1988 1988-9
"Kleins / jonges" door H.B. Schröer. 1988-9
Een vreemde wereld. 1988-9
"Grepkes rond Grolleman". 1989-10
Ik kan me nog herinneren....door Bernard Kolkman. (Lenderink). 1989-11
Een Zieuwents dagboek vanaf 1843. 1989-11
Ik kan me nog herinneren....door Bernard Kolkman. (Lenderink). 1989-12
Poggen kriegen. 1989-12
Ik kan me nog herinneren....door Jan Kolkman. (Bruntjes). 1990-13
Ne breef oet Amerika. (vertaald en ingebracht door B. Schutten). 1990-13
Muskennaejster door Olpas Drika ( H. Stoltenborg-Wieggers.) 1990-13
Een brief uit de hoofdstad Amsterdam. Jan Boekelder. 1990-13
"Klazina". 1990-14
Ik kan me nog herinneren....."Veuan met de koo", door Jan Kolkman (Bruntjes). 1990-15
Van naoberhulp tot brandkas. 1990-15
't Sunterklaoskado. 1990-15
Ik kan me nog herinneren....."Het wakker wo'n en opstaon", door J. Boekelder. 1991-16
Van een blij spelletje dat een drama werd. 1991-16
Verhaal van een emigrante uit Australië. Willemien Quaedvlieg-Heutinck. 1991-16
Stieperink Tone. 1991-17
Rooken & Verrooken. 1991-18
Tone was "wakker". 1991-18
De Geldersche Bode, Vonken, aardig verhaal eind maart 1936. 1992-19
Schrikkeljaor, beschouwing van "Baken Jannao". 1992-19
Melk vêur de pastoor, door Hendrik Schröer. 1992-19
"Grûsliggend wêar, gedicht van Baken Jannao. 1992-20
Zuwentse grapjesse: humoristisch verhaal door Hendrik Schröer. 1992-20
Kasmis 1992, gedicht en tekening Bennie Venderbosch. 1992-21
Een oud gedicht 1992-21
Oeze mooder ziene schorte: door Paulien Bokkers-Stortelder (Hinnenharm). 1993-22
Familie oet d'n vrûmden.. 1993-22
Kump ter Haar an, met d'n hond. 1993-2e lustr
Een voor u opgedoken opvatting over ons.. Door A. Vos. 1993-2e lustr
Vergelijkingen op het platte land. Uitdrukkingen en zegswijzen verzameld door Jan Boekelder. ZO ..als een ...(b.v. Zo stief as een teur.) 1993-2e lustr
Kas-herinnering. Gedicht door Bennie Venderbosch. 1993-24
Een zilveren rändjen hef dit blad, gedicht van B. Venderbosch (25e uitgave van Het Hoederboom) 1994-25
Ik kan mi´j nog herinner´n 1994-25
Vri'jwillig naor 't wark. Door Anton Stortelder. 1994-26
"t Kaatspul. Door Hendrik Schröer. 1994-26
" 't Paeken" door Hendrik Schröer. 1994-27
Het leven van "de bus". Busselarije: gedicht van Heutinck Mariënvelde. 1995-28
"Pesjonkel'n. Humoristisch verhaal door Hendrik Schröer. 1995-28
"Den Geit van smids Grade". Humoristisch verhaal door Hendrik Schröer. 1995-29
"t Karkepad. Gedicht van R. Grotehuis-Kolkman (Zuwents dialect). 1995-29
Marktbetovering. Humoristisch verhaal door Hendrik Schröer. 1995-30
Het Puggesken oet Halle. Humoristisch verhaal door Hendrik Schröer. 1996-31
"D'n 'hond oet Reurle". Humoristisch verhaal door Hendrik Schröer. 1996-32
Natalie. Humoristisch verhaal door Hendrik Schröer. 1996-33
Schien en warkelijkheid. 1997-34
Mijn - uw - ons dorp. 1997-35
Brunteler Allee. 1998-37
Mijn - uw - ons dorp. 1998-37
Mijn - uw - ons dorp. 1998-38
Terugblik 1983 - 1988. Voordracht door Bernard Schutten (den naober uit Zuwent) en Hermien Hulshof, wordt vervolgd.. 1998-38
Old en ni'j. Gedicht van R. Grotenhuis-Kolkman. 1998-39
Mijn - uw - ons dorp, vervolg. 1998-39
Terugblik 1983 - 1988. Voordracht door Bernard Schutten (den naober uit Zuwent) en Hermien Hulshof. 15 okt. 1988. 1998-39
In de kerstnacht. Gedicht van Harriët Laurey. 1998-39
Vrûmde ontmeutinge. Door Hendrik Schröer. Aangereikt door J. Hummelink (Stieneman). 1998-39
"Zanddarop". Een vertelsel uut d'n Achterhook. H. Spekschoor. 1999-40
De Wessel. Humoristisch verhaal door H. Schröer. 1999-41
"Zanddarp". Een vertelsel uut d'n Achterhook. H. Spekschoor. 1999-41
"Zanddarop". Een vertelsel uut d'n Achterhook. H. Spekschoor. 2000-43
Zanddarp. Deel 4. Een vertelsel uut d'n Achterhook. Door H. Spekschoor. 2000-45
Kerstmis 2000. Gedicht door B. Venderbosch. 2000-45
Teuntje, 't brandspuithuuske enz. (Puustas Teuntje). Door B. Venderbosch. 2000-45
Ingezonden. Over een "eerlijke landbouwer" en de reactie van de Zieuwentse correspondent. Door Anton Hulshof. 2002-48
Zanddarp. De Oetpondinge. Door kapelaan van Welsum. 2002-48
Kerst / Nieuwjaarswens. 2002-48
Zanddarp (vervolg). 2002-48
Dit nummer is geheel gewijd aan de bevrijding op Paaszaterdag 31 maart 1945. 2003-49
Jan Boekelder heeft de belevenissen die zich hebben afgespeeld op- en in de nabijheid van het "Boekelder" op papier gezet en gebundeld tot een lezenswaardig geheel. 2003-49
De menschen in het jaar 2000. 2003-50
"De blomendag". Vertelling door Kapelaan van Welsum. 2003-50
Rariteiten. Gedicht uit 1900 over een "hogen mieter" bij de cavallerie. Voordracht voor het bruidsspaar Domhof Tone en Weglas Mina van Harreveld (Op de Slikkerman) t.g.v. 50 jarig huwelijksfeest. 2003-50
Het Juden-Arbeitslager in Lievelde. 2003-50
Bloemlezing van Marie Hartman. 2004-52
Vrieërieë. (1) Humoristisch verhaal in dialect. 2004-52
Mijn leven met pen en papier. Door Bennie Venderbosch. 2004-52
Een moeilijke zoektocht. Drika Reukers-Sprenkelder en Sophie IJzereef-Holkenborg, schakels in een moeilijke zoektocht. Verhaal over de Pool die 30 maart 1945 werd doodgeschoten door de Duitsers. 2004-52
Evacué's in de Tweede Wereldoorlog bij Bokkers (Hinharm). Door Hermien Riewald-Bokkers en Eddy Riewald. 2004-52
De bootreis naar Nederlandsch Indië. Door Jan Boekelder. Reisverslag vanaf 15 december 1947 over zijn heenreis naar Indonesië met foto's en kaarten. 2004-53
Vrieërieë. (3) 2005-55
Brieven naar de Oost. Door Jan Boekelder samengesteld uit zijn verzameling brieven, kaarten, verhalen, foto's enz. uit de Indië-tijd. 2005-56
Vrieërieë. (4) 2005-57
"Herinneringen" door Fons Wieggers. 2005-57
"De school van vroeger en nu" tekst uitgesproken tijdens de kerkelijke jubileumviering op 05-05-2005. Door Ank Wopereis. 2005-57
Vrieërieë. Slot. 2006-58
19 Tweede wereldoorlog Ne S.D.A.P. 'er in 't Zuwent. Door H.B. Schröer. 1990-13
Wij leven mee met de jongens van overzee. 1991-18
Brief van thuis. Brief uit de Indië-jaren. 1992-20
Brief aan de Lichtenvoordse jongens in Indonesië. 1993-22
Een oorlogsherinnering en.'n 50-j jubileum: over Pater Jan Heine. 1993-2e lustr
50 jaar Bevrijding (Zieuwent en Mariënvelde) 1 en 2 april 1995. Reünie van ex-evacuées en onderduikers in Zieuwent. Tentoonstelling - 50 jaar bevrijding - door Harrie Spekschoor. 1995-28
Tentoonstelling "50 jaar bevrijding" door Harrie Spekschoor 1995-28
50 jaar bevrijding Mariënvelde. Herdenking op 4 en 5 mei 1995. 1995-28
Zoeklicht op Zieuwent en Mariënvelde: 20 dec. 1995 overhandiging 1e exemplaar (ELNA 1995). 1996-31
Bericht van oud-evacué. 1997-34
D'n slag bi'j Oldemaot. Oorlogsverhaal van Hendrik Schröer. 1997-35
Oorlogsbrieven. 1998-37
Ruim 60 jaar geleden.(Over rantsoenen/distributiebonnen, sept. 1939) 2000-45
Dit nummer is geheel gewijd aan de bevrijding op Paaszaterdag 31 maart 1945. 2003-49
Jan Boekelder heeft de belevenissen die zich hebben afgespeeld op- en in de nabijheid van het "Boekelder" op papier gezet en gebundeld tot een lezenswaardig geheel. 2003-49
Met bijbehorende foto's van Jan Boekelder. 2003-49
2 foto's aangeboden door "Kools Marie" en 1 door Joop Kruip. 2003-49
Tekeningen en onderschriften van Bennie Venderbosch. 2003-49
2 foto's waren aangeboden door "Kools Marie" en 1 door Joop Kruip. 2003-49
Rariteiten. Gedicht uit 1900 over een "hogen mieter" bij de cavallerie. Voordracht voor het bruidsspaar Domhof Tone en Weglas Mina van Harreveld (Op de Slikkerman) t.g.v. 50 jarig huwelijksfeest. 2003-50
Het Juden-Arbeitslager in Lievelde. 2003-50
Een moeilijke zoektocht. Drika Reukers-Sprenkelder en Sophie IJzereef-Holkenborg, schakels in een moeilijke zoektocht. Verhaal over de Pool die 30 maart 1945 werd doodgeschoten door de Duitsers. 2004-52
Evacué's in de Tweede Wereldoorlog bij Bokkers (Hinharm). Door Hermien Riewald-Bokkers en Eddy Riewald. 2004-52
De bootreis naar Nederlandsch Indië. Door Jan Boekelder. Reisverslag vanaf 15 december 1947 over zijn heenreis naar Indonesië met foto's en kaarten. 2004-53
Brieven naar de Oost. Door Jan Boekelder samengesteld uit zijn verzameling brieven, kaarten, verhalen, foto's enz. uit de Indië-tijd. 2005-56
20 Verenigingsleven Volksfeest in 1919 te Zieuwent. 1989-10
Nationale reclasseringsdag. 1991-18
Brandweer Zieuwent. 1992-19
Jong Nederland - 't Gilde. Met tekening schild, sept. 1956. 1995-30
60 jaar geleden. "De Sprenkelderhoek", "Rollershoek". R.K. Zangkoor Zieuwent. Toneel: drama en klucht in 1945. 2006-58
21 Volksgezondheid, Sociale zorg Volksgezondheidsnormen anno 1895 (uit het gemeentelijk archief). 1987-4
Handboek voor lijdenden = Genezing zonder geneesheer =. 1992-19
Brandweer Zieuwent. 1992-20
Brandweer Zieuwent. 1992-21
Eeuwen dokteren in Oost Nederland. H. Spekschoor. 1999-41
Ruim 60 jaar geleden.(Over rantsoenen/distributiebonnen, sept. 1939) 2000-45 2000-45
De inhoud is geheel gewijd aan de stormramp die een deel van de Achterhoek in 1927 trof. Samengesteld door Jan Boekelder die veel gegevens over deze ramp heeft weten te vergaren. Met foto's uit de foto-collectie van Henry Gastenveld uit Groenlo om een beeld te krijgen van de verwoestende kracht van deze cycloon. 2003-51
22 Zeden, Gewoonten, Plaatselijke cultuur, Folklore Klompe. (Poëzie in het plat). 1986-3
Ezakt" (proza in het plat) door Hendrik Schröer. 1986-3
Dialect-puzzel in Zuwents plat. 1986-3
Hendrik Jan, de bakker (door Frans Boekelder). 1987-4
Oplossing dialect puzzel in Zuwents plat (zie nr. 3). 1987-4
"De veaze oet de Betuwe" door Hendrik Schröer. 1987-4
Volksgezondheidsnormen anno 1895 (uit het gemeentelijk archief). 1987-4
Puzzel: "Zuwents Plat 2. 1987-5
Den Pillewegge. 1987-6
"Ik kan me nog herinneren". 1987-6
Oplossing puzzel: Zuwents plat nr. 2. 1987-6
Oplossing vlas-prijsvraag. 1987-6
Ik kan me nog herinneren. Zuwentse Karmisse etc. 1988-7
Benamingen en liggingen van Zieuwent. 1988-7
"Seg" in 't Brook. 1988-7
Ik kan me nog herinnan. Oet de scole klapt. 1988-8
Afkondigingen en kollekten. 1988-8
Wie heeft antwoord op de volgende vragen? 1988-8
"De zouaven": verhaal in dialect van Bernard Schutten. 1988-8a lustr
Volkstelling 1808 in de buurtschap Zieuwent onder Ruurlo. 1988-8a lustr
Puzzelen met 'bekende grootheden' van vroeger. 1988-8a lustr
"Belofte": gedicht door Baken Jannao. 1988-9
"Laten haver kump ok op" door H.B. Schröer. 1988-9
"Kleins / jonges" door H.B. Schröer. 1988-9
Van hofhorigheid tot tynsplicht: door Raymond Boekelder. 1988-9
Oplossing puzzel uit de lustrum-uitgave van oktober 1988 1988-9
Volksfeest in 1919 te Zieuwent. 1989-10
Tram-melant. 1989-10
Vanuit de St. Werenfriedestoren. 1989-11
Ik kan me nog herinneren....door Bernard Kolkman. (Lenderink). 1989-11
Ik kan me nog herinneren....door Bernard Kolkman. (Lenderink). 1989-12
Poggen kriegen. 1989-12
Van hofhorigheid tot tynsplicht: door Raymond Boekelder. 1989-12
Het Zieuwent. 1989-12
Ik kan me nog herinneren....door Jan Kolkman. (Bruntjes). 1990-13
Ne breef oet Amerika. (vertaald en ingebracht door B. Schutten). 1990-13
Muskennaejster door Olpas Drika ( H. Stoltenborg-Wieggers.) 1990-13
Een brief uit de hoofdstad Amsterdam. Jan Boekelder. 1990-13
"Klazina". 1990-14
Veur 't Achter-Zieuwent. 1990-14
Ik kan me nog herinneren....."Veuan met de koo", door Jan Kolkman (Bruntjes). 1990-15
Van naoberhulp tot brandkas. 1990-15
Ik kan me nog herinneren....."Het wakker wo'n en opstaon", door J. Boekelder. 1991-16
Voor de huisvrouw. 1991-17
Armoede in grote gezinnen 1933. 1991-17
Stieperink Tone. 1991-17
Zieuwentse Oudheden 6 dec. 1935. 1991-17
Drenkelingen 14 dec. 1856. 1991-17
Slachttradities herleven tijdens "Aovendje Old-Zuwent". 1991-18
Tone was "wakker". 1991-18
Schrikkeljaor, beschouwing van "Baken Jannao". 1992-19
Melk vêur de pastoor, door Hendrik Schröer. 1992-19
De Geldersche Bode: Huwelijksvoorwaarden met introuwen. 1992-21
Oeze mooder ziene schorte: door Paulien Bokkers-Stortelder (Hinnenharm). 1993-22
Huisslachting anno 1920. Door Jan Krabbenborg (Grobben). 1993-24
Ik kan mi´j nog herinner´n 1994-25
Vri'jwillig naor 't wark. Door Anton Stortelder. 1994-26
Kerkepaden en dodenwegen. Door Anton Vos. 1994-26
Bankenpacht.en vrede op aarde. Door Bennie Venderbosch. 1994-27
Herstel Kerkepaden. Tekst en tekeningen Bennie Venderbosch. 1995-29
Herstel stuk historie. Aanleggen Zieuwentse kerkepaden door vrijwilligers. 1996-31
Geveltekens: tekst en tekeningen Bennie Venderbosch. 1996-32
Geveltekens: tekst en tekeningen Bennie Venderbosch (vervolg). 1996-32
Stiepeltekens: tekst en tekeningen Bennie Venderbosch. 1996-32
"De Stenenslöppers". Over de Zieuwentenaren en stenen kruien. 1996-33
Het wonderlijke leven van Hendrik Schröer. 1998-38
Terugblik 1983 - 1988. Voordracht door Bernard Schutten (den naober uit Zuwent) en Hermien Hulshof. 15 okt. 1988. 1998-39
Het ontstaan van Mariënvelde door Hendrik Schröer. 1998-39
Het ontstaan van Mariënvelde (slot) H. Schröer. 1999-40
De dood van Doster Manus. H. Schröer. 1999-41
Het ontstaan van Mariënvelde (slot) H. Schröer. 2000-43
Het Hoenderboom". Speciale uitgave Oudheidkundige Vereniging Zuwent. Genealogie van de familie Hoenderboom. Door Jan Boekelder, Raymond Boekelder, Joop Hoenderboom. Kalligrafie Bennie Venderbosch 2001-46
OLD-HOONDERBOOMSEN 1925 - 1940 . Speciale uitgave gewijd aan de "Hoenderboomsen" door Jan Boekelder. Zo tussen Harmes en Knippenborg wonen sinds mensenheugenis de Hoonderboomsen. Dat waren overwegend middenstanders en notabelen. Daartussen lagen een paar grote boerderijen. Samen vormden ze de dorpskern. Daarbuiten woonden een grote groep agrariërs, de boern in die tijd. De mannen liepen in manchesterbroek met een blauwe kiel en altijd de "kipse"op....Met detailbeschrijving en fotos van de families (met alle namen!), huizen, markante persoonlijkheden, gebouwen etc. 2002-47
Armoe in Gelderland. 2002-48
Kadastrale kaarten Sectie F Zieuwent pl.m. 1830. 2003-50
Dit nummer is grotendeels gewijd aan de neomist Jan te Molder en een groots onthaal in 1958 door de buurt en parochie Mariënvelde. 2005-55
Karakteristiekbeschrijving der Zieuwentse bevolking, door Raymond Boekelder. 2006-58
60 jaar geleden. "De Sprenkelderhoek", "Rollershoek". R.K. Zangkoor Zieuwent. Toneel: drama en klucht in 1945. 2006-58
Boekpresentatie 18 nov 2006 "Waor bu'j van" auteur Toon Wopereis. 2006-60