Bestel / aanmeld formulier
  Mocht onverhoopt de bestelling niet lukken, bel s.v.p.
  Cecile Hulshof : 06 27476204
 
 
Graag alle velden invullen
 
  *
/  **
/  **
 
 
 
 
  *
 
  *
 
  *
 
  * Verplicht in te vullen velden
 
Created using the Joomla DFContact component.

Info boek bestelling Notenkraker

bankrekeningnummer:

(Het bankrekeningnummer dat u heeft gebruikt voor het overmaken zodat controle van bankrekeningnummer en naam mogelijk is)

Bij bestelling het verschuldigde bedrag ad € 25,- per boek +
verzendkosten (ad. € 4,00) overmaken naar ons bankrekeningnummer:
NL93 RABO 0160 0229 67 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Zuwent

Het boek is ook te koop bij de SPAR in Zieuwent en bij Meneer Kees in Lichtenvoorde.
Uiteraard is het boek ook te verkrijgen tijdens de normale bezoekuren van de Oudheidkundige Vereniging Zuwent in het Buurt en Clubhuis ’t Kevelder, iedere woensdagmorgen van 10:00 tot 12:30.