Fin. jaaroverzicht 2012

Afdrukken
PDF

OVZ  -  Financieel overzicht 2012

Inkomsten

Uitgaven

Saldo 1-1-2012

24,24

Productkosten

       1.896,45

Verkoop producten

        576,30

Huisvestingskosten

      1.800,00

Foto expositie

1.408,40

Reiskosten

           652,10

Contributies

4.052,14

Telefoonkosten

           180,00

Diversen

36,00

Drukkosten "Het Hoenderboom"

                699,70

Excursies

1.201,50

Vergaderkosten

           387,09

Presentaties

314,97

Porto en bezorgkosten

           243,71

Subsidie

506,00

Bestuurskosten

           170,76

Abonnementhouders Hoenderboom

75,00

Archiefkosten

          112,05

Antieke kleding en paspoppen

        505,00

Contributies

             35,88

Lidmaatschappen

             89,08

Diversen

           147,58

Rabokosten

           161,91

Verzekering inboedel

           125,78

Website

           125,43

Excursies

       1.013,45

Presentaties

           162,54

Bibliotheek

             33,20

Antieke kleding en paspoppen

           609,95

Saldo per 31-12-2012

             52,89

Totaal

€  8.699,55

Totaal

     € 8.699,55

Saldo 31-12-2012

€       52,89

Afhaaladres:

Bezoekadres: (Buurt- en clubhuis 't Kevelder, aparte ingang)
Oudheidkundige Vereniging Zuwent
Zieuwentseweg 46a
7136 LC Zieuwent.

Kevelder700
Kevelder (google maps)

We zijn elke 1e woensdag van de maand aanwezig van 10:00 - 12:00 en op afspraak