Verantwoording i.v.m. ANBI 2014

Afdrukken
PDF

   Informatie over de Oudheidkundige Vereniging Zuwent (OVZ) in het kader
   van de ANBI regelgeving per 1 januari 2014

 1. De naam van de vereniging is:
  Oudheidkundige Vereniging Zuwent, opgericht op 1-08-1983.
  De statuten zijn verleden op 2 juni 1988
   
 2. Het RSIN is:       816429078
   
 3. Contactgegevens:
  - contactadres:    Molenpoortstraat 21a, 7041 BE   ’s Heerenberg
  - telefoon:            06753-121736
  - internetsite:       www.zuwent.nl
  - e-mailadres:      Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
  - bezoekadres:    Oudheidkundige Vereniging Zuwent
                              Zieuwentseweg 46a,   7136 LC   Zieuwent.
   
 4. Bestuurssamenstelling 2013:  
  voorzitter:                                   H.B.  Spekschoor
  secretaris/penn.meester:           L.M.T.  Beerten
  bestuurslid:                                M.A.J.  Nijenhuis
  bestuurslid:                                E.J.M.  Riewald
  bestuurslid:                                B.J.A.   Weelink
   
 5. Beleidsplan:
  Het is het beleid van de Vereniging om informatie over het verleden van de dorpen Zieuwent en Mariënvelde vast te leggen, te beheren en toegankelijk te maken voor de huidige en toekomstige generaties van genoemde dorpen.  Er wordt in toenemende mate informatie aan de OVZ ter beschikking gesteld. Zoals ook in voorgaande jaren het geval was, zal OVZ ook in 2014 verder gaan met digitaliseren van fotomateriaal, documenten en bestanden. Het periodiek ’t Hoenderboom wordt 3 maal per jaar uitgegeven en het project “Toppers oet Zuwent” waarbij de cultuur en muziek van verleden en heden wordt vastgelegd, zal in de loop van 2014 worden afgerond en gepresenteerd.   
   
 6. Beloningsbeleid:
  De leden van het bestuur en alle betrokken vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden zonder enige vorm van vergoeding. Alleen onkosten worden op zeer bescheiden schaal vergoed.
   
 7. Doelstelling:
  De doelstelling van OVZ is in Artikel 3 van de statuten vastgelegd. De weergave daarvan volgt onderstaand:
  1.  De vereniging stelt zich ten doel:
       a. de bescherming van de oudheidkundige monumenten in  Zieuwent;
       b. de beoefening van de geschiedkunde en de volkskunde, in de ruimste zin van het woord,
           van Zieuwent, Mariënvelde en omstreken;
       c. het stimuleren van de onder a. en b. genoemde doelstellingen onder de bevolking
           van Zieuwent, Mariënvelde en omstreken. 
   
 8. Uitgeoefende activiteiten:
  In het jaarverslag van 2013 dat tijdens de Algemene ledenvergadering van
  26 maart 2014 is goedgekeurd treft u een overzicht aan van de uitgeoefende activiteiten.
  Lees meer >>>
   
 9. Financiële verantwoording:
  Ook het financiële jaarverslag 2013 werd tijdens de Algemene ledenvergadering van 26 maart 2014 goedgekeurd. Het jaar kon met een miniem positief resultaat worden afgesloten. Het financieel jaarverslag: Lees meer >>

Afhaaladres:

Bezoekadres: (Buurt- en clubhuis 't Kevelder, aparte ingang)
Oudheidkundige Vereniging Zuwent
Zieuwentseweg 46a
7136 LC Zieuwent.

Kevelder700
Kevelder (google maps)

We zijn elke 1e woensdag van de maand aanwezig van 10:00 - 12:00 en op afspraak