Lintje voor Bennie Venderbosch

Afdrukken
PDF

Koninklijke onderscheiding voor ons erelid Bennie Venderbosch (Stegersbakker).
Namens bestuur en leden van OVZ feliciteren we Bennie met dit welverdiende ereteken.

BennieVenderbosch

 

29 april 2011
Burgemeester Henk Heijman heeft vandaag ter gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen zes Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan inwoners van zijn gemeente. Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In Zieuwent is het
De heer B.J. Venderbosch, Dorpsstraat 28, 7136 LL Zieuwent (sinds 27 april jl. 81 jaar)

De heer Venderbosch ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor een indrukwekkende lijst van bijzondere verdiensten, die zich als volgt laten omschrijven:

 • 1958 tot 1963: secretaris en penningmeester van de sportcentrale “Pacelli”. Pacelli was in die tijd de overkoepelende organisatie van alle sportverenigingen in Zieuwent. Hij organiseerde o.a. de jaarlijkse sportdag.

 • 1985 tot heden: vrijwilliger t.b.v. Oudheidkundige Vereniging “Zuwent”: Daarvoor heeft de heer Venderbosch diverse projecten gedaan:

 • Januari 1985 tot april 1985: verzorging inrichting en aankleding van de tentoonstelling “40 jaar bevrijding van Zieuwent”. Zijn aandeel lag ook in het schrijven van de begeleidende teksten bij thema’s van de tentoonstelling, het ontwerpen van het logo voor publiciteit en uitnodigingen.

 • Oktober 1994 tot december 1994: het organiseren en coördineren van de tentoonstelling “De geschiedenis van de Coöperatieve Zuivelfabriek Lichtenvoorde”.

 • Januari 1995 tot april 1995: coördineren tentoonstelling “50 jaar Bevrijding Zieuwent”. De tentoonstelling had een nieuw accent, nl. reünie van ex-onderduikers en evacués die in de oorlogsjaren in Zieuwent waren gehuisvest. Er waren ontmoetingen met families uit Zieuwent. Deze tentoonstelling heeft zelfs het NOS journaal op 1 april 1995 gehaald.

 • 1992 tot heden: auteur en redactielid van het tijdschrift van de Oudheidkundige vereniging Zuwent: Het Hoenderboom”. Inmiddels zijn er 48 exemplaren verschenen. Hij verzorgt de lay-out van het tijdschrift en stelt ook in belangrijke mate de inhoud samen.

 • 1992 tot heden: vrijwilliger ten behoeve van de RK parochie Heilige Werenfridus te Zieuwent:

 • September 1999 tot november 1999: verzorger van de tentoonstelling100 jaar RK parochie van de Heilige Werenfridus te Zieuwent.

 • Mei 1999 tot mei 2000: ontwerper van de plaquette en oorkonde vanuit de RK parochie Heilige Werenfridus Zieuwent, ter ere van architect Boerbooms. Decorandus is een vereerder van het werk van architect Boerbooms.

 • 1992 tot mei 1993: actief bij de restauratiewerkzaamheden en wervingsactiviteitenRK Werenfriduskerk te Zieuwent. Hij heeft het gekalligrafeerde ontwerp gemaakt voor de intekenlijsten. Een aandeel geleverd aan de restauratie van het Maria-altaar.

 • 1995 tot heden: verzorging rondleidingen t.b.v. de RK Werenfriduskerk in Zieuwent

 • 1989 tot heden: vrijwilligerswerk t.b.v. de parochie OL Vrouwe van Lourdes in Mariënvelde.

 • Vanaf 1989: kalligrafie: verzorging van de gekalligrafeerde tekstboekjes ten behoeve van de diverse vieringen binnen de RK parochie OL Vrouwe van Lourdes Mariënvelde. Daarnaast vervaardigt de heer Venderbosch o.a. oorkondes voor jubilerende bruidsparen, bestuurders, pastores e.a. Dit beloopt inmiddels enkele honderden exemplaren. Hij is in oktober 2009 uitgeroepen tot vrijwilliger van de maand.

 • Januari 1992 tot februari 1992: ontwerper van het vaandel van de RK Parochie OL Vrouwe van Lourdes in Mariënvelde.

 • Januari 1995 tot december 1995: samensteller van het boek “Zoeklicht op Zieuwent en Mariënvelde”. Decorandus had een groot aandeel in de inhoud en de lay-out van het boek over de oorlogsjaren in Mariënvelde en Zieuwent. Het boek werd in december aangeboden aan wethouder Tijdink van de toenmalige gemeente Lichtenvoorde.

 • Januari 2007 tot september 2007: lid van de jubileumcommissie 75 jaar van de RK Parochie OL Vrouwe van Lourdes van Mariënvelde.