5e MIDWINTERHOORN WANDELING

Gegevens: .
Bestellen wandelkaarten:

Graag invullen:
Naam, huisadres en aantal) en u maakt het benodigde bedrag over op rekeningnummer
NL93 RABO 0160 0229 67 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Zuwent, ook daar weer met vermelding van naam, huisadres en aantal. De kaarten kunt u dan op de dag van de wandeling afhalen bij Het Witte Paard.
E-Mail